ČLÁNOK
MH vyhlásilo tender na poradcu pre Transpetrol
5. decembra 2000

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo prostredníctvom inzerátu v denníku Financial Times verejnú súťaž na výber poradcu pre privatizáciu 49-percentného podielu v a.s. Transpetrol. Poradenstvo zahŕňa aj výber metód privatizácie a pomoc pri výbere investorov. Podrobnejšie informácie môžu záujemcovia získať do 22. decembra, lehota na predloženie ponúk je do 29. decembra. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 8. januára 2001 bez účasti záujemcov.

Ministerstvo ako predávajúci žiada zloženie záruky vo výške 1 mil. Sk. Záujemcovia dostanú zábezpeku späť do 7 dní po uplynutí lehoty na vyhlásenie víťaza tendra, ak však záujemca odstúpi z tendra po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, prepadne zábezpeka v prospech Ministerstva hospodárstva SR. Odmena privatizačného poradcu sa bude odvíjať od predajnej ceny podielu. Záujemcovia sú viazaní svojimi návrhmi do 27. februára 2001.

Kritériami pri výbere poradcu budú referencie, regionálne skúsenosti, znalosť odvetvia energetiky, ďalej cena služby a predpokladané náklady transakcie spolu s časovým rozložením platieb, organizácia a postup celej privatizačnej transakcie.

Privatizačný poradca musí predložiť aspoň 5 referencií o poradenstve pri akvizíciách a fúziách v energetike, objem transakcií za posledných 5 rokov musí byť na úrovni prinajmenej 1 mld. USD. Ak ani jeden zo záujemcov nesplní tieto podmienky, vyhradzuje si vyhlasovateľ právo nevybrať víťaza súťaže. Od záujemcov vyžaduje ministerstvo aj vyhlásenie neexistencii konfliktu záujmov. Záujemca musí mať oprávnenie na obchodovanie s cennými papiermi na Slovensku, vo Veľkej Británii a v Nemecku.

Privatizačný poradca by mal odporučiť konkrétny spôsob privatizácie 49-percentného podielu Transpetrolu, dominantného prepravcu ropy, ktorý ponúka rezort hospodárstva ako 100-percentný vlastník spoločnosti. Akcie ministerstvo predá strategickému investorovi, prípadne konzorciu strategických investorov, alebo sa akcie predajú prostredníctvom burzy cenných papierov, prípadne poradca zvolí kombináciu oboch týchto alternatív. Vo vlastníctve štátu ostane 51 % akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS