ČLÁNOK
MH SR pripravuje zákon o investičných stimuloch
9. novembra 2000

Na hranicu 400 mil. Sk, respektíve 200 mil. Sk v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti by mal nový zákon o investičných stimuloch, ktorý pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), posunúť hranicu pre minimálnu výšku investície, ktorú musí zahraničný investor na Slovensku realizovať, aby sa mohol považovať za tzv. významného investora. Investor s takýmto štatútom by si potom mohol uplatniť nárok až na desaťročné daňové prázdniny. Návrh zákona sa v súčasnosti nachádza na medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Na stretnutí so Slovenskou podnikateľskou radou pre rozšírenie EÚ (SEBC) to vo štvrtok uviedol riaditeľ sekcie stratégie, podpory podnikania a legislatívy MH SR Ján Oravec.

Nový zákon by tak posunul hranicu pre možnosť uplatnenia si daňových prázdnin pre veľkých investorov na dvojnásobnú hranicu, v porovnaní so súčasne platnou lehotou zakotvenou v zákone o daniach z príjmov. Zákon o daniach z príjmov poskytuje možnosť len 5-ročných daňových prázdnin v prípade investora, ktorý splní zákonom stanovené kritériá výšky investície.

Podľa J. Oravca sa zákon o investičných stimuloch týka najmä veľkých, tzv. významných zahraničných investorov. Doteraz však nie sú vyjasnené kritériá pre definíciu takéhoto subjektu. Zákon by mal podľa jeho slov poskytovať uvedené výhody najmä pre investorov do perspektívnych odvetví, ako je sektor informačných technológií. Umožnil by napríklad, aby sa takýto zamestnávateľ mohol uchádzať o podporu vo výške 30 až 160 tis. Sk na jedno vytvorené pracovné miesto, prípadne na účely rekvalifikácie. Možnosť uplatniť si uvedené výhody však podľa neho nebude automatická a stanovia sa kritériá, ktorý subjekt môže takéto výhody čerpať. Zákon, ktorý by sa mal čoskoro dostať aj na rokovanie vlády, by mal výhody poskytovať najmä na základe národohospodárskeho významu investície, ktorého kritériom môže byť aj počet novovytvorených pracovných miest.

Vláda už v októbri schválila novelu zákona o daniach z príjmov, ktorého návrh uvažoval s desaťročnými daňovými prázdninami, nakoniec však ponechala päťročné obdobie oslobodenia od daní. Zmäkčila však kritériá, kde pri nižšom objeme investície už nová právne úprava požaduje len 10-percentnú nezamestnanosť v okrese namiesto pôvodných 15 %. Okrem toho sa zo znenia zákona vypustila podmienka nevyhnutnosti 60-percentného podielu exportu na produkcii a zámerom je aj zatraktívniť podnikanie v cestovnom ruchu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS