ČLÁNOK
MH SR očakáva, že zo strojárstva odíde ešte 20 tis. osôb
12. septembra 2000

Slovenskému strojárstvu zatiaľ chýbajú rozvojové trendy, no potešiteľný je jeho mierny rast. Podľa analýzy Ministerstva hospodárstva (MH) SR vychádzajúcej z údajov Štatistického úradu SR vzrástol slovenský priemysel pri porovnaní tohtoročných polročných tržieb z priemyselnej činnosti s koncom júna minulého roka o 14,8 %. Ak sledujeme stav zamestnanosti, tak v druhom kvartáli roka voči prvému môžeme hovoriť o stagnácii. Prísun moderných technológií spojený so zvyšovaním produktivity práce a prirodzený odchod do dôchodku zapríčinia zrejme ďalší úbytok približne 20 tis. pracovných miest. Takto zhodnotil z pohľadu MH SR pre agentúru SITA polročné výsledky slovenského strojárstva riaditeľ odboru strojárstva a elektrotechniky MH SR Michal Širica.

Ani M. Širica podobne ako hlavný vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula nevidí problém malej razancie rastu strojárstva SR v absencii kvalitných podnikateľských projektov. Obaja sa zhodujú na nedostupnosti úverových zdrojov a nízkej úrovni revitalizácie slovenského priemyslu.

Kapacity slovenského priemyslu boli pôvodne dimenzované pre oveľa väčší trh bývalého východného bloku a v súčasnosti si naďalej hľadajú stabilné trhy. Väčšia úspešnosť je podľa M. Širicu podmienená práve prístupnosťou voľných prostriedkov využiteľných na rozširovanie produkcie. „Aj samotné ministerstvo má pri kontaktoch so zahraničnými subjektmi zaujímajúcimi sa o spoluprácu so slovenskými partnermi skúsenosti s tým, že naše banky sú príliš opatrné,“ povedal M. Širica.

Podľa MH SR dosiahli polročné tržby z priemyselnej produkcie strojárskeho priemyslu SR 81,2 mld. Sk, kým za rovnaké obdobie uplynulého roka zaznamenali úroveň 70,8 mld. Sk. Medziročný úbytok pracovníkov predstavoval 10 979 osôb, keď k ultimu júna pracovalo v strojárskych firmách na Slovensku 101 759 zamestnancov. Ich priemerná mzda predstavovala 12 442 Sk s medziročným rastom o 12,8 %. Produktivita práce z tržieb z priemyselnej činnosti odvetvia strojárenského priemyslu dosiahla za prvých šesť mesiacov roka podľa MH SR 799 tis. Sk na pracovníka, a voči príslušnému obdobiu minulého roka tak vzrástla o 27,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS