ČLÁNOK
MH spustí od 6. októbra grantovú schému na poradenstvo v zavádzaní e-podpisu
26. septembra 2003

Od 6. októbra budú môcť malí a strední podnikatelia žiadať Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) o grant na financovanie poradenských služieb v oblasti zavádzania elektronického podpisu a elektronického obchodu do praxe.

Grantová schéma s tohtoročným rozpočtom 5 miliónov Sk je určená pre všetkých malých a stredných podnikateľov podľa definície Európskej únie, okrem subjektov pôsobiacich v oblasti dopravy, baníctva, oceliarskeho priemyslu, poľnohospodárstva, rybárstva, vodného hospodárstva a niektorých ďalších vybraných činností. Minimálna výška grantu na poradenstvo je 50 tisíc Sk, maximálna celková výška grantu nesmie v priebehu troch po sebe idúcich rokoch presiahnuť 100 tisíc eur. Kofinancovanie grantu z vlastných zdrojov podľa Ministerstva hospodárstva SR nie je potrebné. Podrobné informácie k schéme sú zverejnené na rezortnej stránke ministerstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS