ČLÁNOK
MH pripravuje nové zákony pre stimulovanie investorov
11. januára 2001

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa v tomto roku okrem iného upriami hlavne na prípravu nových legislatívnych noriem. Podľa rezortného ministra Ľubomíra Haracha pôjde o komplexný balík investičných stimulov pre podnikateľov, zákony o priemyselných parkoch, offsetových obchodoch, elektronickom podpise, kontrole tovaru dvojakého použitia, integrácii kontroly tovaru na trhu, či spotrebiteľských úveroch.

Administratíva MH SR chce v nasledujúcich dvanástich mesiacoch pripraviť tiež privatizačné projekty strojárskych a energetických podnikov, zároveň plánuje vytvoriť samostatnú telekomunikačnú akciovú spoločnosť. Ľ. Harach avizoval okrem iného čiastočnú liberalizáciu trhu s plynom a elektrickou energiou, ukončiť privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu a Transpetrolu a vymedziť reguláciu sieťových odvetví.

Z negociačných kapitol pre vstup do EÚ v gescii ministerstva sú už, s výnimkou nateraz neotvorenej „energetiky“, všetky predbežne uzatvorené. Ide o malé a stredné podnikanie, ochranu spotrebiteľa, priemyselnú politiku a vonkajšie vzťahy. V rámci príprav na vyjednávanie v kapitole energetika Slovensko požiadalo o dve prechodné obdobia. „Únia akceptovala odklad u 90-dňových povinných zásob ropy, o otvorení vnútorného trhu energetiky sme sa ešte nedohodli,“ povedal šéf rezortu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS