ČLÁNOK
MH plánuje na podporné programy vyčleniť vyše 2 mld. Sk
8. júna 2001

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) podľa zámerov štátneho rozpočtu na budúci rok plánuje zvýšiť objem výdavkov na podporu podnikania. Celkové výdavky na podporu z kapitoly ministerstva by mali presiahnuť 2 mld. Sk, pričom v štátnom rozpočte sa uvažuje s podporou na úrovni 1,563 mld. Sk. Približne 463,2 mil. Sk by malo plynúť z programu Phare. Informoval o tom minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Najväčší podiel výdavkov by podľa Ľ. Haracha by mal pripadnúť na podporu výstavby priemyselných parkov a priemyselných zón. V budúcom roku sa v tejto oblasti ráta s výdavkami v celkovom objeme približne 500 mil. Sk. Vysoký objem prostriedkov by mal smerovať aj do podpory prílevu priamych zahraničných investícií, keď MH plánuje na budúci rok vyčleniť na tento účel 330 mil. Sk a ďalších 219 mil. Sk by malo plynúť zo zdrojov Phare.

Vláda podľa slov Ľ. Haracha čiastočne rešpektovala zvýšené požiadavky na podporu malého a stredného podnikania (MSP). Výdavky na tento účel by v budúcom roku mali z prostriedkov štátneho rozpočtu predstavovať 335,6 mil. Sk a 114 mil. Sk by malo plynúť zo zdrojov Phare. K rozvoju MSP by mal prispieť aj rozšírenie mikropôžičkových programov pre podnikateľov spolu so zvýšením výdavkov na vzdelávanie začínajúcich podnikateľov. Podpora MSP by okrem iného mala smerovať aj na fungovanie podnikateľských inkubátorov, ktorá by sa podľa slov ministra mala na základe pozitívnych výsledkov zvýšiť na 41 mil. Sk. V budúcom roku sa z prostriedkov Phare na tento účel ráta s objemom 55,9 mil. Sk.

Zámerom ministerstva je podľa slov Ľ. Haracha aj zvýšiť dovoz najnovších informačných technológií v súvislosti s pripravovaným zákonom o elektronickom podpise a zákonom o elektronickom obchode. Na tento účel ministerstvo ráta s výdavkami približne 70 mil. Sk.

Ako jednu z dôležitých oblastí vyzdvihol Ľ. Harach aj podporu cestovného ruchu. „Prostriedky vynaložené v rámci podpory cestovného ruchu v minulom roku v objeme 45 mil. Sk sa využili vysoko efektívne a vytvorili približne 6700 nových pracovných miest,“ povedal minister, podľa ktorého išlo o podporu výstavby nových stravovacích a ubytovacích kapacít. Na budúci rok ministerstvo ráta s výdavkami štátneho rozpočtu na úrovni 330 mil. Sk. Výška prostriedkov Phare by mala v budúcom roku dosiahnuť 100 mil. Sk. Finančné prostriedky v budúcom roku by podľa slov Ľ. Haracha mali smerovať aj do budovania turistického informačného systému, ktorý je podľa slov ministra na veľmi nízkej úrovni.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS