ČLÁNOK
MH očakáva rast tržieb z priemyselnej činnosti o 8 %
21. decembra 2000

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) odhaduje na tento rok rast tržieb z priemyselnej činnosti v bežných cenách o 16,2 % a v stálych cenách zhruba o 8 %. Oproti minulému roku tak ide o výrazné zrýchlenie, vtedy sa totiž tržby v stálych cenách zvýšili len o 4,8 %, povedal minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Tento vývoj je podľa neho dobrou správou pre hrubý domáci produkt (HDP), ktorý by mal v tomto roku vzrásť zhruba o 2 %. „Hlavným ťahúňom ekonomiky je zahraničný dopyt, zlepšuje sa aj tvorba hrubého fixného kapitálu. Silný nárast stavebnej produkcie a maloobchodných tržieb za posledné mesiace naznačujú, že na vzostupnej dráhe je aj konečná spotreba domácností a investície. Očakávame, že v budúcom období bude akcelerovať rast priamych zahraničných investícií,“ uviedol Harach. Dosvedčuje to podľa neho skutočnosť, že zo 72 projektov rozpracovaných v agentúre SARIO sa v budúcom roku zrealizuje približne 35.

Ako pokračoval, pozitívny trend z druhej polovice minulého roka pokračoval v rozhodujúcich odvetviach ako chemický, elektrotechnický a strojársky priemysel aj v tomto roku. Obrat nastal v ľahkom priemysle, ktorý sa stabilizoval prílevom zahraničných investícií najmä v obuvníckom priemysle. „Viaceré spoločnosti ohlásili na tento rok nielen rast tržieb ale aj ziskovosti, čo by sa malo kladne odraziť na výbere dane z príjmov právnických osôb,“ dodal Harach. Ako zdôraznil, pozitívnym faktorom vo vývoji ekonomiky je tiež rast produktivity práce, ktorá napríklad v strojárskom priemysle vzrástla v polroku o 27,2 %, čo je viac ako dvojnásobok rastu priemernej mzdy.

Správnosť vládou prijatých reforiem potvrdil podľa ministra tiež priaznivý vývoj zahraničného obchodu. „Slovenské podnikateľské subjekty profitovali nielen na expanzii v Európskej únii a krajinách CEFTA, ale aj na výhodných úrokových sadzbách, ktoré sa pre bonitné spoločnosti pohybujú na úrovni 9 %,“ konštatoval. Deficit zahraničného obchodu v tomto roku by mohol byť podľa neho na hranici 35 mld. Sk, čo je zhruba 4 % HDP.

Z komoditného hľadiska ovplyvňujú dovoz najmä ropa a zemný plyn, vývoznými artiklami sú už tradične automobily, drevo, hutnícka a elektrotechnická produkcia. Z teritoriálneho hľadiska má SR kladné saldo s krajinami CEFTA a viacerými štátmi Európskej únie. Záporné saldo pretrváva hlavne s Ruskom ale aj Španielskom. V budúcom roku ovplyvní zahraničnoobchodnú výmenu hlavne zrušenie dovoznej prirážky od 1. januára 2001, ktorú Slovensko zaviedlo 1. júna 1999 z dôvodu pretrvávajúceho deficitu bežného účtu platobnej bilancie. „Prirážka splnila svoj účel, v tomto okamihu nie je dôvod, aby platila naďalej,“ uzavrel Harach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS