ČLÁNOK
MH má od 1. februára novú organizačnú štruktúru aparátu
10. februára 2003

Dôvodom novej organizačnej štruktúry Ministerstva hospodárstva SR (MH), ktorá je súčasťou reformy rezortu, je dlhodobé narastanie administratívneho aparátu v minulých rokoch. Z pôvodných desiatich sekcií sa po reorganizácii vytvorilo päť sekcií a to Sekcia stratégie tvorby a podpory podnikania, Sekcia výrobných a sieťových odvetví, výkonu základných a akcionárskych práv, Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa, Sekcia vzťahov k Európskej únii (EÚ) a Sekcia organizácie, riadenia a financovania. „Od momentu, keď bude účinný kompetenčný zákon, t.j. od 1. apríla, k nim pribudne šiesta sekcia – bývalé Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, nie však v takej podobe a rozsahu, ako bolo pôvodné ministerstvo,“ uviedol v piatok na tlačovej besede minister hospodárstva Robert Nemcsics.

Za najpodstatnejší impulz k zmene považuje minister fakt, že v desiatich sekciách rezortu bolo 92 riadiacich pracovníkov, z čoho vychádzalo, že každý piaty zamestnanec bol riaditeľom. „Tento počet sme znížili na 36 pracovníkov, čo znamená, že v súčasnosti sme na minime riadiacich pracovníkov,“ skonštatoval Nemcsics. MH zamestnáva v súčasnosti celkovo 381 pracovníkov.

Reforma sa týka celého rezortu hospodárstva, t.j. organizácií, ktoré v rezorte fungujú, ako aj samotných organizácií, ktoré pracujú paralelne popri aparáte MH. „Medzi takéto zložky patria aj obchodno-ekonomické zastúpenia (OBEO), ktoré boli stredobodom reformy rezortu,“ dodal minister. Ako ďalej doplnil, v rámci týchto zastúpení pôsobilo doteraz v zahraničí 77 pracovníkov rezortu MH, ktorí nie sú ani diplomati, ani nemajú žiadny zvláštny status. V novom organizačnom poriadku, ktorý platí na MH od 1. februára, rezort presne definoval ich pracovné úlohy a kritéria, ktoré musia spĺňať. Nemcsics zároveň upozornil na rozmanitosť pôvodných profesií obchodno-ekonomických zástupcov, čoho príčinou bola neexistencia kritérií pre ich výber.

S účinnosťou od 28. februára zrušilo ministerstvo OBEO v Sankt Peterburgu a v Bonne a s nimi zaniklo aj 24 pracovných miest. „Väčšina z týchto pracovných miest sú miesta administratívnych pracovníkov a pomocných síl,“ uviedol Nemcsics. Pod týmto názvom sa podľa ministra skrývajú vo väčšine prípadov manželky obchodných zástupcov. MH sledovalo týmto krokom zefektívnenie práce na oddeleniach, pretože aj v programovom vyhlásení vlády sa hovorí o zoštíhľovaní štátnej správy a úspore rozpočtových prostriedkov. „OBEO v Sankt Peterburgu považujeme za neopodstatnené, pretože efektivita práce nie je taká, ako by sa očakávalo,“ skonštatoval minister. Ako dodal, akčný rádius Moskvy ako zastúpenia, kde sú štyria pracovníci, je dostatočne veľký, aby podchytil aj Sankt Peterburg. „Máme záujem a ambíciu presunúť pôsobenie SR z hľadiska zahranično-obchodných aktivít do Ruskej federácie, ale smerom na východ od Moskvy.

Čo sa týka zastúpenia v Bonne, v Nemecku pôsobia ďalšie dva misie v Mníchove a v Berlíne. „Bonn nie je ekonomickým centrom, je predovšetkým administratívnym centrom Nemecka,“ uviedol na margo zrušenia OBEO minister. Poslednou zrušenou destináciou je pobočka OBEO v Budapešti, ktorá je v Segede. Táto bola zriadená účelovo, len kvôli jednému projektu. „Na druhej strane sa však MH rozhodlo posilniť OBEO v Bruseli z dôvodu vstupu SR do EÚ,“ dodal minister. Zrušením dvoch úradov, jednej pobočky a 24 systemizovaných pracovných miest na zahraničných misiách ušetrí MH len na mzdách vyše 25 mil. Sk ročne.

Z OBEO budú musieť postupne odísť aj tí pracovníci, ktorí nespĺňajú kritéria, ktoré doteraz neboli jednotne dané. Jednou z nich je aj previerka Národným bezpečnostným úradom (NBÚ). Z 58 pracovníkov, ktorí budú na OBEO pôsobiť od marca, ju majú len piati. „Pracovníci, ktorí si previerku NBÚ doplnia, sa budú môcť prihlásiť do výberového konania a na základe už stanovených kritérií sa môžu na takúto misiu vrátiť,“ potvrdil minister. Ako dodal, novými pravidlami pre fungovanie na zahraničných misiách je striktná podmienka, že pracovník musí prejsť výberovým konaním a previerkou NBÚ. Ďalej musí absolvovať jazykové a odborné testy a prax na rezorte. MH si bude overovať efektivitu jednotlivých pracovníkov na základe výšky hospodárskych kontaktov, ktoré priniesli rezortu a podnikateľským subjektom, ktoré v tom priestore operujú. Od marca zostane na obchodných misiách pôsobiť 58 pracovníkov v 46 krajinách, pričom postupne odídu pôvodní pracovníci, ktorí nespĺňajú kritéria. „Stav destinácií, ako aj pracovníkov bude flexibilný v závislosti od hospodárskeho záujmu SR a možnosti uplatniť potenciál obchodu, exportu a prílevu priamych zahraničných investícií,“ uzavrel minister.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS