ČLÁNOK
MF zrušilo tender na dodávku systému štátnej pokladnice, SBS to považuje za rozumné východisko
2. mája 2002

Ministerstvo financií SR (MF) zrušilo tender na dodávku systému štátnej pokladnice. „To, že bol tender zrušený však neznamená, že ministerstvo nebude v implementácii projektu štátnej pokladnice pokračovať,“ uviedol v utorok minister financií František Hajnovič. Ako dodal, MF musí rešpektovať rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vrátane termínov, do ktorých musí prijať ďalšie kroky. Bližšie však neurčil, kedy by kroky, ktoré podľa Hajnoviča budú viesť k implementácií pokladnice na základe iného zákonného postupu, MF zverejní a uskutoční. Ďalším problémom a neistotou okolo pokladnice je podľa ministra vrátenie zákona o štátnej pokladnici prezidentom na opätovné prerokovanie do Národnej rady SR.

MF zrušilo tender na dodávku pokladnice pod tom, ako ÚVO vyhovel už štvrtýkrát námietke spoločnosti Siemens Bussiness Services (SBS) proti rozhodnutiu výberovej komisie pri MF, ktorá jeho ponuku pri poslednom hodnotení vyradila z tendra. Výberová komisia vytkla ponuke SBS, že obsahovala bankovú zábezpeku, ktorá sa nedala predĺžiť. Podľa SBS však poskytnutá záruka, ktorú v októbri 2001 preskúmal aj ÚVO, spĺňa všetky požiadavky stanovené obstarávateľom. Nová výberová komisia tak vylúčila pri poslednom hodnotení ponuku SBS a vyhodnocovala len ponuku spoločnosti Hewlett Packard (HP). Ponuku HP doteraz pri všetkých štyroch hodnoteniach vyhlásili za najlepšiu.

Rozhodnutie Ministerstva financií SR (MF) zrušiť tender na dodávku systému štátnej pokladnice umožní obstarávateľovi prepracovať a vylepšiť koncepciu tendra, čím sa zvýši kvalita štátnej pokladnice. Pre agentúru SITA to uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Siemens Bussiness Services (SBS) Katarína Porubská. „SBS preto tento krok obstarávateľa hodnotí ako najrozumnejšie východisko,“ povedala. V prípade, ak bude vypísaný nový tender na dodávku štátnej pokladnice, SBS sa na ňom podľa nej bude chcieť zúčastniť.

SBS naposledy namietal aj proti tomu, že vylúčenie jeho ponuky z tendra bolo nezákonné, keďže ju vylúčila novozriadená komisia. Novú komisiu zriadil minister financií 11. marca a podľa predstaviteľov SBS je tento krok v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zákon totiž podľa SBS neoprávňuje MF na to, aby po zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk mohlo z vlastnej iniciatívy meniť jej členov či zriadiť novú komisiu.

Projekt štátnej pokladnice s hodnotou viac ako 1 mld. Sk sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v minulom roku 470 mil. Sk. Zavádzanie projektu do praxe by malo trvať približne 14 mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS