ČLÁNOK
MF založí firmu na odkupovanie pohľadávok
8. júla 2015

 Ministerstvo financií (MF) SR založí spoločnosť s ručením obmedzeným s vlastnými zdrojmi vo výške 20 mil. eur. Zdroje sa použijú na odkupovanie všetkých zistených pohľadávok pôvodného veriteľa skupiny pre nezabezpečené pohľadávky z reštrukturalizácie. Ide o pohľadávky, s ktorými sú spojené všetky práva podľa osobitného predpisu uvedených v reštrukturalizačnom pláne od pôvodného veriteľa. Odkupovanie sa uskutoční za odplatu neprevyšujúcu 50 % celkovej sumy takýchto pohľadávok, najviac však za odplatu vo výške 200 tis. eur. Vyplýva to z nariadenia vlády SR v rámci zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktoré v stredu kabinet schválil.

Napríklad, ak sú všetky zistené pohľadávky pôvodného veriteľa 500 tis. eur, rozdelené na novú pohľadávku v hodnote 50 %, resp. 250 tis. eur a na majetkové právo vo zvyšnej časti, teda 250 tis. eur, spoločnosť môže odkúpiť od tohto pôvodného veriteľa všetky zistené pohľadávky vo výške 500 tis. eur, avšak len za odplatu 200 tis. eur. Nesmie však ísť o odplatu vyššiu, ako je polovica celkovej sumy všetkých zistených pohľadávok. To je v tomto prípade 250 tis. eur. No keďže platí aj druhá podmienka, že nesmie byť prekročená výška pomoci 200 tis. eur, vyplatí sa len 200 tis. eur.

Odkupovanie pohľadávok sa uskutoční na základe verejnej výzvy spoločnosti zverejnenej v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle spoločnosti s určením, ktorej reštrukturalizácie sa verejná výzva týka a s uvedením podmienok odkupovania. Vo verejnej výzve sa uvedie lehota na podanie žiadosti o odkupovanie pohľadávok. Odkupovanie pohľadávok a následné uplatňovanie a vymáhanie týchto pohľadávok môže spoločnosť zabezpečovať aj prostredníctvom iných právnických osôb so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.

Cieľom je zlepšiť finančnú situáciu veriteľov, aby sa mohli udržať na slovenskom trhu a ďalej rásť. Zlepšenie situácie týchto veriteľov je predpokladom pre udržanie ich zamestnancov, ako aj predpokladom pre plnenie si povinností voči ich subdodávateľom. Účinnosť nariadenia sa navrhuje 1. augusta 2015.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS