ČLÁNOK
MF vybralo investičný výbor Slovenskej konsolidačnej
13. novembra 2000

Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SK) zvolilo na svojom pondelkovom zasadnutí členov investičného výboru. Odsúhlasilo tiež zmenu stanov a schválilo štatút dozornej rady. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Milan Šikula. Investičný výbor SK pôsobí ako poradný orgán dozornej rady a predstavenstva, ktorý posudzuje a pripravuje stanoviská pre orgány spoločnosti k jej obchodným prípadom.

Členmi investičného výboru sa stal člen predstavenstva Volkswagenu Bratislava Jozef Uhrík a predseda dozornej rada Tatra banky Milan Vrškový. Tretím členom je poradca Koordinačnej jednotky pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a podnikového sektora Ministerstva financií SR Richard Lysakowský.

Slovenská konsolidačná je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR. Vznikla 10. novembra 1999 na základe uznesenia vlády SR, v ktorom sa v rámci koncepcie ozdravenia bankového sektora SR počítalo so vznikom úzko špecializovanej finančnej agentúry zameranej na správu portfólia rizikových úverov. Hlavnou úlohou spoločnosti je urýchliť vyrovnanie prevzatých pohľadávok a dosahovať čo najvyššie percento ich vymožiteľnosti. SK by tak mala trvalo znížiť počet nesolventných podnikateľských subjektov, prispieť uvoľňovaniu „zablokovaných“ peňažných tokov, vytvoriť šance pre reštrukturalizovateľné podniky, ako aj k znížiť fiškálne náklady reštrukturalizácie bánk a podnikového sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS