ČLÁNOK
MF upravilo makroekonomické východiská budúcoročného ŠR
15. októbra 2002

Ministerstvo financií SR (MF) zmenilo pri tvorbe budúcoročného štátneho rozpočtu jeho makroekonomické východiská. Kým ešte ku koncu polroka počítalo s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 4,1 %, v poslednom návrhu počíta s nižšou dynamikou rastu na úrovni 3,7 %. Nominálna hodnota HDP v bežných cenách by tak mala byť 1,1554 bilióna Sk.

MF podľa správy k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejných financií zvýšilo aj odhad priemernej budúcoročnej miery inflácia zo 7 % na 8,8 %. Na druhej strane znížilo prognózovanú mieru evidovanej nezamestnanosti z 18,5 % na 18 %.

V tomto roku MF očakáva rast reálneho HDP na úrovni 3,8 %, v bežných cenách by tak mal predstavovať 1,0631 bil. Sk. Počíta pritom s prorastovým vplyvom domáceho dopytu a s postupne sa zvyšujúcim zahraničným dopytom v druhej polovici roka. Najrýchlejšie rastúcou zložkou domáceho dopytu by mala byť konečná spotreba. Konečná spotreba domácností pritom rastie v dôsledku výrazného reálneho rastu miezd a mierneho rastu zamestnanosti a konečná spotreba verejnej správy v dôsledku rastu miezd vo verejnom sektore.

MF odhaduje, že priemerná ročná miera inflácie poklesne na úroveň 3,7 %, rast reálnych miezd by tak mal predstavovať 6 %. V tomto roku ministerstvo očakáva len mierny rast zamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti by mala byť 18,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS