ČLÁNOK




MF SR zvýšilo plánovaný schodok ŠR
23. júla 1998

Túto zmenu umožňuje paragraf 13 zákona o štátnom rozpočte na tento rok, podľa ktorého sa schodok štátneho rozpočtu môže v tomto roku zvýšiť o sumu výťažku z predaja štátnych dlhopisov v objeme 3 mld. Sk určených na krytie výdavkov spojených s bytovou výstavbou a s náhradou za vyvlastnenie pozemkov pri výstavbe diaľnic. Tlačovej agentúre SITA to dnes potvrdilo samostatné oddelenie pre vzťahy s verejnosťou Ministerstva financií SR. Fakt, že emisia štátnych dlhopisov môže zvýšiť deficit štátneho rozpočtu je spôsobený tým, že deficit je v tomto roku definovaný vo fiskálnej podobe. V štátnom rozpočte sa potom peniaze z tejto emisie nezobrazia ako príjmy, ale ich použitie v príslušných rozpočtových kapitolách sa posudzuje ako výdavky. Príjmy štátneho rozpočtu tak ostávajú na pôvodnej úrovni 179,8 mld. Sk, výdavky však nebudú 184,8 mld. Sk, ale 187,8 mld. Sk. Rozpočtové opatrenie, ktorým sa zvýšili výdavky príslušných kapitol, bolo urobené ešte v prvom štvrťroku. Schodok štátneho rozpočtu sa tým zvýšil na 8 mld. Sk. Tento schodok mal byť pôvodne vykrývaný emisiami štátnych pokladničných poukážok. Ministerstvo však od tohto roku začalo uplatňovať vo svojom hospodárení systém jedného účtu, kde hromadí všetky svoje zdroje. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov tak priebežný deficit rozpočtu nie je krytý výlučne štátnymi pokladničnými poukážkami, ale príjmami zo všetkých úverových aktivít, vrátane výnosov z emisií štátnych dlhopisov. Ako dnes agentúre SITA potvrdil dobre informovaný zdroj, ani hranica 8 mld. Sk ešte nemusí byť v prípade tohtoročného deficitu štátneho rozpočtu definitívna. Podľa tohto zdroja bol totiž k utorku 21. júla deficit až 9,5 mld. Sk. Ministerstvo financií SR poskytne oficiálne čísla o vývoji štátneho rozpočtu až na konci mesiaca. Na konci júna bol pritom deficit 3,868 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS