ČLÁNOK
MF SR zverejnilo vzor kontrolného výkazu DPH
5. novembra 2013

Od začiatku budúceho roka nadobudne účinnosť novela zákona o DPH, ktorá bola Národnou radou SR schválená 17. októbra 2013. Táto novela prináša aj ďalší zásadný nástroj v boji proti daňovým únikom, a tým je kontrolný výkaz DPH. Podľa ustanovenia § 78a novely zákona o DPH sú platitelia DPH povinní podávať kontrolný výkaz, ktorého vzor ustanoví opatrenie Ministerstva financií SR. To bude zverejnené vo Finančnom spravodajcovi po zverejnení novely zákona o DPH v Zbierke zákonov.
Pre vyššiu informovanosť platiteľov DPH zverejňuje Ministerstvo financií SR už teraz definitívny vzor kontrolného výkazu, ktorý bude prílohou platného opatrenia. Elektronické kontrolné výkazy umožnia finančnej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry.
Kontrolný výkaz sa bude od začiatku roka 2014 predkladať finančnej správe v elektronickej podobe. Prvýkrát tak budú musieť posielať platcovia DPH tento výkaz najneskôr do 25. februára. Bude obsahovať údaje, ktoré už v súčasnosti majú podnikatelia k dispozícii v rámci svojho účtovníctva. Zavedenie kontrolných výkazov zároveň vytvára predpoklad na to, aby v budúcnosti podnikatelia nemuseli podávať daňové priznanie k DPH, urobí to za nich finančná správa.
Boj proti daňovým únikom patrí medzi priority MF SR a Vlády SR. Preto Vláda SR v máji 2012 schválila Akčný plán boja proti daňovým podvodom, ktorý obsahuje 50 konkrétnych opatrení na obmedzenie daňových podvodov a daňových únikov. Polovica z týchto opatrení už bola prijatá v priebehu rokov 2012 a 2013. Zvyšné, vrátane zavedenia elektronických kontrolných výkazov, budú postupne implementované, čím ešte viac zintenzívnime boj proti daňovým únikom. Tento boj už prináša svoje výsledky, podarilo sa napr. zastaviť prepad efektívnej daňovej sadzby DPH.

Vzor KV  DPH


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS