ČLÁNOK
MF SR sa stane jediným akcionárom Slovenskej konsolidačnej
22. februára 2000

Projekt Agentúry pre prácu s postúpenými pohľadávkami, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií (MF) SR, uvažuje so zmenou vlastníckych pomerov v Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SK). V priebehu mája by sa malo stať 100-percentným akcionárom SK Ministerstvo financií. Doteraz vlastní MF len 24 %, po 19 % patrí Všeobecnej úverovej banke, Slovenskej sporiteľni, Investičnej a rozvojovej banke a Konsolidačnej banke. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej projekt stanovuje bližšie pracovné postupy, metódy a kontrolné mechanizmy.
Dôraz sa bude podľa ministerky klásť hlavne na kontrolu, keďže agentúra bude spravovať pohľadávky v objeme asi 100 mld. Sk. MF chce preto presadiť, aby zamestnanci agentúry a blízke osoby nemohli nadobúdať aktíva SK a aby sa ich nadobúdateľmi nemohli stať ani poslanci.
Kontrola bude zabezpečená aj prostredníctvom orgánov. Dozornú radu bude menovať vláda na návrh ministra financií a jej členmi budú dvaja zástupcovia MF a Ministerstva hospodárstva SR, jeden zástupca Fondu národného majetku, jeden z Ministerstva spravodlivosti a traja zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Konfederácie odborových zväzov (KOZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.
Poradným orgánom bude Investičný výbor, ktorý môže zakázať niektorým subjektom nákup pohľadávok. Ide o externý orgán, ktorého členmi by mali byť dvaja zahraniční predstavitelia a ktorých by podľa ministerky mohla financovať Svetová banka alebo Európska únia, traja členovia, ktorých menuje vláda na návrh MF a traja členovia z KOZ, AZZZ, SOPK, vysokých škôl atď. Predstavenstvo bude mať 5 členov. Vnútorná kontrola bude zabezpečená okrem štandardného spôsobu dvoma funkciami, a to špecialistom na revíziu kontraktov a špecialistom na dodržiavanie profesionálnej etiky.
Portfólio SK sa bude skladať z malých a stredných úverov v hodnote 50 až 80 mil. Sk. Podľa ministerky sa bude klásť dôraz na predaj aktív a reštrukturalizáciu dlžníkov. Veľkú časť služieb budú vykonávať externé firmy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS