ČLÁNOK
MF SR pripravilo zákon o štátnom dlhu a zárukách
2. októbra 2001

Cieľom zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR je zjednotiť problematiku štátneho dlhu a záruk v jednom predpise, zvýšiť transparentnosť pri požičiavaní a poskytovaní záruk. Zákon predpokladá vznik štátnej agentúry na riadenie štátneho dlhu a likvidity. Agentúra nadväzuje na projekt štátnej pokladnice a bez nie je možná jej činnosť. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová.

„V prvej etape predpokladáme, že jej činnosť bude zameraná na riadenie dlhu. Je novým prvkom v riadení verejných financií na Slovensku a nie je však novým prvkom v štátoch Európskej únie a niektorých kandidátskych štátoch. Pred vznikom agentúry existovala možnosť preštudovať si skúsenosti s jej budovaním, zvlášť v niektorých štátoch ako napríklad Portugalsko,“ povedala o agentúre ministerka.

Bude mať formu akciovej spoločnosti, ktorej stopercentným vlastníkom bude Ministerstvo financií SR. Agentúra bude mať na starosti vyplácanie istiny (dlžnej sumy) a výnosov (úrokov) štátnych dlhopisov, uzatváranie úverových zmlúv, umiestňovanie štátnych dlhopisov na domácom zahraničných trhoch, analýzy finančných trhov.

Agentúra bude obchodníkom s cennými papiermi a preto bude jej základné imanie 35 mil. Sk. Okrem splatenia základného kapitálu MF bude do rozbehu agentúry investovať pravdepodobne čiastku 20 mil. Sk.

„Agentúra umožní výrazne sprehľadniť operácie na finančnom trhu. Vďaka nej bude oveľa lepšie riadená likvidita štátneho rozpočtu a umožní investovať jeho krátkodobé prebytky na trhu,“ hovorí Schmögnerová.

Okrem iného agentúra bude mať odborníkov, ktorí sa budú zaoberať zmierňovaním kurzových rizík. Pri príprave agentúry na riadenie štátneho dlhu a likvidity štátneho rozpočtu Ministerstvo financií SR využije pomoc Svetovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS