ČLÁNOK
MF SR očakáva kulmináciu rastu HDP v roku 2004
15. januára 2002

Tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska by sa malo postupne zvyšovať z 3,6 % v tomto roku až do 5,6 % v roku 2004. Podľa aktualizácie strednodobého makroekonomického rámca z dielne Ministerstva financií SR (MF) by sa mal v roku 2005 rast slovenskej ekonomiky spomaliť na 5,3 % a v nasledujúcom roku na 5,1 %. V roku 2001 by podľa prognóz mal HDP stúpnuť o 3,3 %. V predvstupovom ekonomickom programe SR pritom MF predpokladalo rast na úrovni 3 %.

Rast slovenského hospodárstva v budúcom období by podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej mala ovplyvniť zvyšujúca sa produktivita a efektívnosť výrobných faktorov. Pozitívnym faktorom by mal byť aj očakávaný vstup zahraničných investícií a následný prísun know-how. Rast investičného dopytu by mal podľa ministerky pokračovať. Očakáva pritom aj rast konečnej spotreby domácností, ktorý bolo možné zaznamenať v poslednom období. Domácnosti podľa nej k vyššej spotrebe povedie rast priemernej mzdy, znižovanie daňového zaťaženie a nezamestnanosti. Rast ekonomiky by mala naopak brzdiť pokračujúca fiškálna stabilizácia a nedokončená reštrukturalizácia hospodárstva.

Výsledky bežného účtu platobnej bilancie by sa podľa Schmögnerovej mali postupne zlepšovať a v roku 2006 by mal deficit bežného účtu tvoriť 3 % HDP. „V tomto roku ešte očakávame nepriaznivé výsledky,“ skonštatovala. S prefinancovaním deficitu by naďalej nemali byť žiadne problémy. Priemerná ročná miera inflácie by podľa odhadov mala klesať zo 4 % v tomto roku až k 3,7 % v roku 2006. Pozitívne by sa mala vyvíjať aj nezamestnanosť, ktorá by mala do roku 2006 klesnúť k 16,2 %.

Za riziká dosiahnutia prognózovaných ukazovateľov šéfka finančného rezortu považuje najmä pokračujúcu recesiu svetového hospodárstva, ktorá môže viesť k zvýšenej obozretnosti zahraničných partnerov pri ich investíciách v strednej a východnej Európe, ako aj negatívne cenové účinky na úroveň domácich cien. Vnútorným rizikom by mohlo byť nedostatočné pokračovanie štrukturálnych reforiem a nepružná makroekonomická politika.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS