ČLÁNOK
MF SR nechce komentovať správy o záujemcoch o IRB
24. októbra 2000

Jediným záujemcom, ktorý sa prihlásil do tendra o väčšinový balík akcií Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava (IRB) je podľa aktuálneho vydania týždenníka Trend málo známa skupina iRegent Group, donedávna pôsobiaca ako Regent Pacific. Predstaviteľ Ministerstva financií (MF) SR však pre tlačovú agentúru SITA odmietol tieto informácie komentovať. „Celý proces, v ktorom môžu potenciálni investori o banku prejaviť svoj predbežný záujem, sa ukončí až 31. októbra, dovtedy rezort financií nemôže podávať žiadne konkrétne informácie,“ uviedol František Palko, riaditeľ odboru bankovníctva a poisťovníctva MF SR. Z tohto dôvodu v rozhovore bližšie nešpecifikoval ani aktuálny počet záujemcov o IRB.

Podľa informácií agentúry SITA by však mohli byť okrem jedného investora, ktorý svoj záujem prejavil ešte v pôvodnom termíne do 31. augusta, v hre ďalší dvaja.

Podľa Trendu sa investičný holding iRegent Group so sídlom v Hongkongu zameriava na skupovanie podhodnotených aktív na rozvíjajúcich sa trhoch, ich zhodnotenie a následný predaj. Okrem Ázie je skupina aktívna najmä v Rusku a v niektorých krajinách východnej a južnej Európy, a to prostredníctvom Regent Europe. Tá investuje do podnikov rôzneho druhu, nechýbajú jej napríklad obchodné domy či siete kín.

Investíciami do bánk sa podľa informácií Trendu Regent Europe prezentuje až tento rok. Najprv získala takmer 98 % akcií bulharskej Hebros Bank, podľa údajov z jej webovskej stránky sa tiež uchádza o chorvátsky ústav Dalmatinska Banka. V ostatných mesiacoch sa v správach svetových agentúr spomína aj ako záujemca o rumunskú Banca Agricola a niekoľko ďalších chorvátskych bánk. Väčšinou ide o problémové banky, ktoré predáva štát.

Štát vlastní v IRB prostredníctvom MF SR 65,52 % akcií, Slovenskej poisťovne, a.s. 22,99 % a FNM 4,04 % základného imania. Podiel majetku určeného na privatizáciu predstavuje v prípade IRB 69,56 %, čo je súčet podielu MF a FNM. Angažovanosť Slovenskej poisťovne v procese predaja svojho podielu na základnom imaní banky bude závisieť od konkrétnej ponuky investora. Podľa augustového vyjadrenia F. Palka je možné, že ak bude táto ponuka pozitívna, celkový podiel, ktorý získa strategický investor sa priblíži až k hranici 93 %. Svoj predbežný záujem v počiatočnom štádiu privatizácie banky avizovala aj rakúska banka Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG), svoje rozhodnutie však vzápätí prehodnotila.

Výzva na prejavenie predbežného záujmu o získanie majoritného podielu v IRB bola v tlači zverejnená už 21. júna, o informačné memorandum mohli potenciálni záujemcovia požiadať do konca júla spoločnosť CA IB Investmentbank AG, ktorá je privatizačným poradcom vlády SR pre privatizáciu IRB. Pôvodný termín na prejavenie predbežného záujmu, ktorým bol 31. august bol z dôvodu prekrývania viacerých tendrov na privatizáciu slovenských bánk predĺžený do 31. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS