ČLÁNOK
MF SR bude kontrolovať ŽSR do konca mája
29. marca 1999

Úlohou kontroly je čo najpresnejšie a najobjektívnejšie určenie skladby jednotlivých položiek zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR a ŽSR. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy MDPT SR Dušan Pajdlhauser.

Dôvodom kontroly je spochybňovanie výšky štátneho záväzku voči ŽSR zo strany MF SR. ŽSR evidujú pohľadávku za rok 1998 v sume 3,463 mld. Sk. Táto suma je podľa MF SR nadhodnotená v dôsledku nehospodárneho správania sa železníc v minulom roku. Ako uviedol D. Pajdlhauser, v prípade úprav záväzku v dôsledku kontroly dôjde len k zanedbateľnému zníženiu pohľadávky. Ak by si však železnice účtovali poplatok za dopravnú cestu v plnom rozsahu spolu s primeraným ziskom, záväzok štátu by dosiahol ešte vyššie hodnoty.

S MF SR bude pri kontrole železníc spolupracovať aj špeciálna skupina zložená z expertov MDPT, MF a ŽSR. Úvodné rokovanie tejto skupiny sa uskutočnilo minulý týždeň pod vedením štátneho tajomníka MDPT SR Ľudovíta Macháčka.

Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme medzi SR a ŽSR pre rok 1999 sa dnes zaoberali aj sociálni partneri na rokovaní tripartity. Odborári požiadali štát o úhradu výkonov železníc vo verejnom záujme v plnom rozsahu.

Správu o plnení zmluvy za rok 1998 včera prerokovala správna rada ŽSR. Vzhľadom na nevyjasnenosť rozsahu financovania osobnej dopravy požiadala o konkretizáciu účtovných vzťahov v zmluve na tento rok. Táto zmluva bude pravdepodobne predložená na najbližšom rokovaní vlády, k jej podpisu dôjde ihneď po schválení.

Z celkovej vlaňajšej straty ŽSR v osobnej doprave, ktorá dosiahla takmer 5,7 mld. Sk, uhradil štát 2,21 mld. Sk. Vykázanie nekrytej straty hrozí železniciam aj v tomto roku. Dlh štátu voči ŽSR v prípade účtovania ekonomicky oprávnených nákladov predstavuje za roky 1994-1998 sumu 12 mld. Sk. V prípade účtovania všetkých nákladov na osobnú dopravu však tento dlh podľa evidencie ŽSR dosahuje 17,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS