ČLÁNOK
MF SR a NBS o novele zákona o NBS spoločne
5. februára 1998

Materiál by mali obe strany v čo najkratšom čase predložiť na rokovanie vlády SR. Dohodli sa na tom na svojom utorkovom večernom stretnutí vrcholní predstavitelia oboch inštitúcií – guvernér a viceguvernéri NBS a minister a štátni tajomníci MF. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala vedúca samostatného oddelenia pre vzťahy s verejnosťou MF Zuzana Bruteničová. Predstavitelia ministerstva a centrálnej banky sa dohodli aj na vytvorení pracovnej skupiny zo zástupcov MF a NBS, ktorá by sa mala zaoberať stavom úverového portfólia komerčných bánk. Už od stredy (4. februára) by mala táto skupina začať analyzovať materiály vytvorené k problematike reštrukturalizácie bánk v rokoch 1995 a 1996. Nadväzne na tieto materiály a analýzu súčasného stavu reštrukturalizovaných bánk by mal vzniknúť spoločný materiál predložený na rokovanie vlády. Aj pri téme organizovaného prístupu vládnych subjektov a subjektov so štátnou garanciou na zahraničné finančné a kapitálové trhy sa účastníci dnešného stretnutia dohodli na vytvorení spoločného materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie vlády. Výsledkom materiálu by podľa slov Z. Bruteničovej malo byť, že NBS by koordinovala kroky v danej oblasti, pričom by zabezpečovala výberové konanie a porovnávanie nákladových položiek. Vedenie NBS a MF sa počas stretnutia zaberalo aj koordináciou postupu oboch inštitúcií s cieľom vytvoriť podmienky pre znižovanie úrokových sadzieb na slovenskom finančnom trhu. Obidve zúčastnené strany sa zhodli na prospešnosti pravidelných stretnutí, ktoré by prispeli pri zosúlaďovaní spoločných záujmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS