ČLÁNOK
MF rokovalo s Devín bankou o riešení vzájomných vzťahov
25. mája 2000

Ministerstvo financií SR otvorilo rokovania s Devín bankou, a.s., Bratislava o riešení vzájomných vzťahov. Podľa ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej sa uskutočnilo stretnutie za účasti ministerky financií, guvernéra Národnej banky Slovenska a najvýznamnejších akcionárov banky. „Predbežne sme sa dohodli na spôsobe riešenia vzťahov, ktoré by mali zabezpečiť posilnenie tejto finančnej inštitúcie do takej miery, aby bola schopná plniť všetky finančnej ukazovatele a aby sa nedostávala do krízy likvidity,“ uviedla B. Schmögnerová. Podľa nej problémy banky nie sú trvalého rázu, pričom nevylúčila, že z času na čas sa vyskytnú problémy tejto bankovej inštitúcie. Ministerka odmietla špecifikovať konkrétne spôsoby riešenia sporu jej rezortu s Devín bankou, keďže sú ešte stále predmetom rokovaní oboch strán. Súčasťou riešenia by však malo byť dočasné riešenie podľa jej slov „údajnej“ pohľadávky Devín banky voči ministerstvu financií, ako aj posilnenie tejto finančnej inštitúcie súčasnými akcionármi. Ako dodala, niektorí doterajší investori už začali rokovania aj o predaji svojich podielov novému strategickému partnerovi. „Snažíme sa o mimosúdne vyrovnanie, aby nedošlo k ohrozeniu vkladateľov v tejto banke. Predpokladám však, že konečné slovo v tomto spore bude mať aj naďalej súd,“ dodala na záver. Návrh riešenia by mal byť podľa Schmögnerovej predložení na schválenie vlády do 2 týždňov. Devín banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 36,287 mil. Sk. Bilančná suma banky vzrástla v minulom roku viac než dvojnásobne na 13,177 mld. Sk. Významnou zložkou aktív boli ku koncu minulého roka rôzne pohľadávky a záväzky, z ktorých približne 60 až 70 % tvorí sporná pohľadávka banky voči Ministerstvu financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS