ČLÁNOK
MF pripravuje zmenu zákona o povinnom zmluvnom poistení
31. januára 2003

Pripravovaná novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) motorových vozidiel z dielne Ministerstva financií SR navrhuje zrušiť súčasné kritériá pre stanovenie poistného. Poisťovne, ktoré poskytujú PZP si tak budú môcť určiť iné pravidlá, na základe ktorých stanovia výšku poistného a nebudú sa musieť pridŕžať závislosti od kubatúry motora. Informoval o tom minister financií Ivan Mikloš. Zrušenie závislosti od objemu motora pri tvorbe ceny by podľa neho malo zvýšiť konkurenčné prostredie medzi poisťovňami.

Novela zákona by mala vyjsť v ústrety tým vlastníkom motorových vozidiel, ktorí ich nevyužívajú počas celého roka alebo má ich použitie len sezónny charakter. Zaviesť by sa malo tzv. dočasné vyradenie z cestnej premávky, čím dočasne zanikne povinnosť poistenia zodpovednosti. Na to, aby sa mohlo vozidlo dočasne vyradiť, bude musieť splniť presne stanovené kritériá, čím by sa malo zabezpečiť nezneužívanie tejto možnosti. Ak však dočasne vyradené vozidlo spôsobí napríklad pri nedostatočnom zabezpečení a samovoľnom uvedení do chodu škodu, bude ju znášať v plnom rozsahu jeho vlastník. Dočasné vyradenie navrhol už poslanec Smeru Juraj Blanár, ministerstvo však jeho návrh nepodporilo práve kvôli tomu, že pripravovalo vlastnú komplexnejšiu novelu.

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie vládna novela zavádza inštitút likvidačného zástupcu, ktorého bude musieť mať každá poisťovňa poskytujúca PZP na území každého členského štátu únie. Systém likvidačných zástupcov by mal vyriešiť problémy v systéme zelených kariet a zjednodušiť vymáhanie nároku na odškodnenie.

Novela by mala podľa Mikloša riešiť aj lepší prístup k informáciám pre poistených týkajúcich sa poisťovne, ktorá zodpovedá za škody pri poistných udalostiach a ďalším údajom potrebným k uplatneniu nároku na náhradu škody. Dostupnosť potrebných údajov by mala zabezpečiť Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). V novele sa upravujú aj podmienky, za ktorých sa môže poškodený obrátiť s nárokom na náhradu škody na poistný garančný fond spravovaný SKP.

Poslanci by sa mali podľa Mikloša návrhom novely zaoberať pravdepodobne v máji, účinnosť zákona predpokladá od augusta alebo septembra tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS