ČLÁNOK
MF pripravuje nový zákon o kolektívnom investovaní
31. januára 2003

Ministerstvo financií SR (MF) pripravuje nový zákon o kolektívnom investovaní, ktorý by mal umožniť domácim správcovským spoločnostiam spravujúcim podielové fondy voľné podnikanie na európskom trhu kolektívneho investovania po vstupe SR do Európskej únie. Podľa generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu MF Františka Palka nebude potrebné, aby naše správcovské spoločnosti žiadali od dozorných orgánov členských štátov únie povolenie, ale budú môcť podnikať na základe povolenia od Úradu pre finančný trh.

Správcovské spoločnosti však budú musieť spĺňať pravidlá kapitálovej primeranosti v závislosti od objemu majetku spravovaného v podielových fondoch a od ich prevádzkových nákladov. Mal by sa rozšíriť aj predmet ich činnosti, nová norma by im mala umožniť vytváranie indexových fondov, ktorých investície kopírujú zloženie burzových indexov a tiež investovanie do burzových alebo mimoburzových derivátov. Ochranu klientov správcovských spoločností by mala zvýšiť napríklad povinnosť správcovských spoločností prispievať do Garančného fondu investícií. Správcovia budú musieť podielnikov flexibilnejšie a častejšie informovať.

Na prispôsobenie sa novým podmienkam, ktoré bude určovať zákon o kolektívnom investovaní, budú mať správcovské spoločnosti podľa Palka prechodné obdobie. Ak do stanoveného termínu nesplnia všetky požiadavky, Úrad pre finančný trh im odoberie povolenie,“ uviedol. Nový zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od budúceho roka, plánuje MF predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS