ČLÁNOK
MF pripravuje ďalší pokles štátnej prémie na stavebné sporenie
29. januára 2003

Ďalšie zníženie podpory stavebného sporenia pripravuje Ministerstvo financií SR (MF). Podľa návrhu novely zákona o stavebnom sporení, ktorým by sa mala v blízkej dobe zaoberať vláda, by totiž percento štátnej prémie malo klesnúť z 20 % na 15 %. Táto úprava je reakciou na trend postupného znižovania úrokových sadzieb na peňažnom trhu. V závislosti od účinnosti schválenia zmeny výšky štátnej prémie možno podľa MF dosiahnuť úsporu prostriedkov štátneho rozpočtu do 100 mil. Sk. Navrhovaná účinnosť je od júla 2003.

Efektívne úročenie vkladov v stavebnom sporení podľa MF pri základnom úročení 3 % po tej to úprave dosiahne 7,7 %, čo znamená zachovanie diferenciácie úročenia vkladov stavebného sporenia v porovnaní s priemernou úrokovou sadzbou termínovaných vkladov v bankách. Tá k novembru 2002 dosiahla po znížení kľúčových úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska 4,84 %. Pri súčasnom nezdaňovaní výnosov z úrokov z vkladov v stavebnom sporení sa tak podľa MF zachová stimulačný charakter efektívneho úročenia vkladov v stavebnom sporení.

Dôvodom doplnenia zákona je aj rozšírenie oprávnení štátneho dozoru pri dozore nad nakladaním s prostriedkami zo štátneho rozpočtu z hľadiska prípadného neoprávneného používania štátnej prémie. Zároveň ustanovuje zodpovednosť stavebných sporiteľní za dodržiavanie podmienok poskytovania štátnej prémie.

Naposledy schvaľovali poslanci novelu zákona o stavebnom sporení v polovici novembra minulého roku, keď percentuálny podiel štátnej prémie na vymeriavacom základe klesol z 25 % na 20 % ročného vkladu.

Štátny príspevok na stavebné sporenie sa od nového roka znížil na 3 000 Sk, vymeriavací základ, z ktorého sa štátna prémia poskytuje, sa zvýšil na 15 000 Sk. Pravidelnosť vyplácania prémie sa zúžila na polročný interval.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS