ČLÁNOK
MF pripravilo zjednodušenie účtovníctva pre malé firmy
9. júla 2014

Administratíva malých podnikov pri zostavovaní účtovnej závierky by sa mala zjednodušiť. Tvrdí to rezort financií, ktorý sa chystá predložiť do pripomienkového konania novelu zákona o účtovníctve. Tá by mala priniesť podrobnejšie členenie účtovných jednotiek na tri veľkostné skupiny. Okrem mikro účtových jednotiek vymedzuje veľkostnú skupinu malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek.

„Zníženie administratívnej záťaže sa dotkne malých účtovných jednotiek, ktorým sa zníži rozsah informácií uvádzaných v poznámkovej časti účtovnej závierky,“ uvádza v tlačovej správe rezort financií. Nebudú tak musieť ako doteraz poskytovať napríklad prehľad o pohybe vlastného imania, členenie čistého obratu a podobne. Zároveň sa navrhuje, aby účtovné jednotky mohli požiadať o kópiu uloženého dokumentu alebo jeho časti aj na jednotných kontaktných miestach.

Novela zákona o účtovníctve je podľa ministerstva financií tiež zameraná na vylepšenie funkcionality Registra účtovných závierok s cieľom znížiť počet nesprávnych a neúplných podaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS