ČLÁNOK
MF pripravilo návrh zákona o dani z príjmov
25. júna 2001

Návrh zákona o dani z príjmov vychádza z reformy daní, ktorú pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR. Zameriava sa predovšetkým na oblasť zdanenia fyzických osôb. Hraničné body sadzby dane z príjmu pre fyzické osoby sa znížia o dva percentuálne body. Znamená to, že dolná sadzba sa zníži z 12 % na 10 % a horná zo 42 % na 40%. Slovensko sa tým dostane na úroveň, ktorá sa dá porovnať s Českou republikou, Maďarskom a Poľskou republikou. Informovala o tom ministerka financií Brigita Schmögnerová.

V návrh vládneho zákona dôjde k návrhu zmeniť daňové pásma. V roku 2003 sa daňové pásma zredukujú. Malo by sa to urobiť tak, aby žiadna zo skupín daňovníkov nebola poškodená podľa ministerky by sa nemali žiadnej skupine zvýšiť dane. Od 1. januára 2002 sa zvýši hranica pre fyzické osoby, ktoré si chcú uplatniť možnosť platiť paušálnu, daň z 1 mil. Sk na 1,5 mil. Sk. MF zavedie od tejto doby tzv. investičný úver. „Bude znamenať to, že podnikateľ, ktorý investuje si bude môcť odpočítať túto investíciu tak, aby zaplatil daň ako právnická osoba,“ tvrdí ministerka. Zákon zavedie minimálnu výšku preddavkov, ktoré zaplatí právnická osoba ročne. Bude 24 000 Sk. Od 1. januára 2003 MF zavádza podstatné zmeny, ktoré sa týkajú zdaňovania právnických osôb a vyplývajú so zmien v daňovej politike.

Zákon predpokladá, že zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri vyradení jeho predajom, alebo likvidáciou, sa bude môcť odpočítať z daňového základu. Od 1. januára 2003 budú v zákone o dani z príjmu ustanovenia o tvorbe opravných položiek. Po splnení určitých podmienok sa budú môcť opravné položky odpočítať od daňového základu. Podľa vládneho návrh zákona sa zmení odpisová politika tak, aby sa urýchlila výmena strojov a zariadení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS