ČLÁNOK
MF pripraví do konca januára spresnený návrh SMP
20. decembra 2000

Ministerstvo financií (MF) SR po dohode s misiou Medzinárodného menového fondu (MMF) pripraví spresnený návrh Staff-Monitored Program (SMP). Ako pre agentúru SITA povedal hovorca ministerky financií Peter Švec, návrh by mal obsahovať 10 – 15 spresnených cieľov najmä v makroekonomickej oblasti, ale aj v mikroekonomike. Ciele by mali byť jasné, merateľné a časovo ohraničené, aby ich bolo možno transparentne hodnotiť. Misia MMF by mala prísť rokovať o spresnenom návrhu SMP na prelome januára a februára budúceho roku. Podľa P. Šveca by sa rokovania o programe mali uzavrieť v priebehu prvého kvartálu budúceho roka.

„Ciele programu by sa mali týkať predovšetkým makroekonomických výsledkov, ako je fiškálny deficit alebo schodok bežného účtu platobnej bilancie. V mikroekonomike by sa mali ciele týkať časového ohraničenia privatizácie bánk a prirodzených monopolov či reštrukturalizácie podnikovej sféry,“ povedal Švec. V zásade ide podľa hovorcu o ciele a reformy, ktoré má vláda vo svojom programe resp. ich už realizuje, je však potrebné stanoviť konkrétny časový horizont ich plnenia a kvantifikáciu.

P. Švec odmietol komentovať výhrady fondu k politike MF, vzhľadom na pokračovanie rokovaní o SMP programe. Podľa informácií denníka SME, MMF kritizoval privysoký fiškálny deficit na budúci rok, ktorý MF plánuje vo výške takmer 4 % hrubého domáceho produktu, zatiaľ čo fond navrhuje jeho zníženie na 3,5 % HDP. Fond podobne ako viaceré medzinárodné inštitúcie prejavil obavy z „prejedania“ privatizačných príjmov. Kriticky sa vyjadril aj k menovému programu centrálnej banky, ktorá by podľa MMF nemala brániť ďalšiemu posilňovaniu slovenskej koruny.

Podpis dohody o SMP je podmienkou aj pre získanie úveru EFSAL zo Svetovej banky na krytie reštrukturalizačných nákladov bankového sektoru. Podľa P. Šveca je v súčasnosti náročné odhadnúť termín podpísania dohody o úvere EFSAL, aj vzhľadom na administratívne procedúry súvisiace s poskytovaním úverov od Svetovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS