ČLÁNOK
MF predpokladá urýchlenie rokovaní o predaji podielu ČSOB
28. júla 1999

Uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerky financií Peter Švec. „KBC deklarovala záujem o kúpu slovenského podielu pri rokovaniach na rôznych úrovniach. Skutočnosť, že dozorná rada umožnila slovenskej strane predať svoj podiel, tieto rokovania len urýchli,“ skonštatoval.
V súvislosti s nedoriešeným problémom Slovenskej inkasnej jednotky (SIJ) hovorca potvrdil, že slovenská strana je ochotná uznať časť z pohľadávky ČSOB vo výške 15,5 mld. Sk voči SIJ. Podmienkou pre toto riešenie je však skutočnosť, aby bol spor stiahnutý z prerokovania pred arbitrážnym súdom vo Washingtone a aby privatizácia 24,13 % akcií ČSOB vo vlastníctve slovenskej centrálnej banky bola uskutočnená za rovnakých podmienok ako predaj 66-percentného podielu ČR. V prípade splnenia druhej podmienky ministerstvo očakáva výnos z privatizácie vo výške 16 až 18 mld. Sk.
Hovorca potvrdil, že ministerstvo predpokladá časť výnosov z predaja ČSOB použiť na úhradu časti záväzku SIJ a zvyšné splátky chce rozložiť na 3 až 5 rokov. P. Švec upozornil, že v prípade úspešnej transakcie do konca tohto roka bude potrebné novelizovať zákon o štátnom rozpočte a to konkrétne odvod zo zisku Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka pritom počíta so zinkasovaním objemu finančných zdrojov zodpovedajúcich cene, za ktorú predala svoj podiel v ČSOB belgickej banke česká strana. KBC Bank zaplatila za 65,7-percentného štátny podiel ČSOB 40,05 mld. Kč, teda 1,1 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS