ČLÁNOK
MF predpokladá budúcorocný limit štátnych záruk 6,5 mld. Sk
24. marca 2003

Budúcorocný limit na prevzatie štátnych záruk predpokladá rezort financií vo výške 6,5 mld. Sk, nakolko limit garancií môže ovplyvnit prevzatie štátnej záruky za bankový úver bez odkladu splácania istiny v tomto roku. Garancie štátu by sa pritom mali v roku 2004 poskytovat len do 1 mld. Sk na projekty spojené s cerpaním fondov Európskej únie, pri ktorých sa predpokladá návratnost. Ako vyplýva z východísk budúcorocného štátneho rozpoctu, garancie by sa nemali poskytovat na úvery, ktoré by nahradzovali financovanie bežných alebo kapitálových výdavkov rozpoctu.

V budúcom roku budú podla rezortu financií splatné úvery so štátnymi zárukami za asi 13,3 mld. Sk, z coho splatné istiny tvoria 6,5 mld. Sk a úroky 6,8 mld. Sk. Bankové úvery so štátnou garanciou by mali byt splatné za asi 5 mld. Sk. Cerpanie rezervy na ich úhradu, ktorá sa vytvorí v rozpocte Fondu národného majetku SR (FNM), bude podla ministerstva financií závisiet najmä od riešenia financovania Železníc SR (ŽSR) a postupu privatizácie Slovenských elektrární v priebehu roka 2003. Z návratných financných výpomocí z realizovaných štátnych záruk by mal štát v budúcom roku získat asi 400 mil. Sk. Vodohospodárska výstavba, š.p. by mal totiž štátu vrátit 384 mil. Sk a z ukoncenia konkurzov na úpadcov, ktorým bola poskytnutá štátna záruka, ocakáva rezort financií približne 15 mil. Sk.

Predpokladaný limit na prevzatie štátnych záruk pre tento rok predstavuje 7,103 mld. Sk. Vláda však schválila aj prevzatie záruky za úver pre Slovenské lodenice Komárno vo výške približne 300 mil. Sk a po podpise zárucnej listiny k úveru sa tak limit na prevzatie záruk na tento rok zvýši na asi 7,403 mld. Sk. Na realizáciu štátnych garancií bude potrebné v tomto roku vynaložit 7 mld. Sk. Kedže tieto výdavky nie sú zabezpecené v štátnom rozpocte, bude ich potrebné vyclenit podla rezortu financií zo zdrojov FNM, z výnosov z privatizácie.

Minulorocný limit štátnych záruk vo výške 28,589 mld. Sk vycerpala vláda na 58,8 %. Z celkového objemu poskytnutých garancií vo výške 16,832 mld. Sk pripadalo na štátne záruky za úvery pre ŽSR 12,44 mld. Sk. Železnicnej spolocnosti schválila vláda vlani garancie za dalšie 3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS