ČLÁNOK
MF predložilo zákon o riešení situácií na finančnom trhu
1. septembra 2014

Na Slovensku by sa mal zaviesť nový rámec prevencie a riešenia možných krízových situácií na finančnom trhu. Vzniknúť by mala rada pre riešenie krízových situácií a národný fond na zhromažďovanie peňažných príspevkov vybraných inštitúcií. Vyplýva to z návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý je v pripomienkovom konaní. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska ho vypracovalo Ministerstvo financií SR. Cieľom je implementovať eurosmernice, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností.

Prioritou je zaviesť do praxe efektívny systém krízového manažmentu, ktorý pozostáva z troch fáz. V rámci prvej fázy by mali finančné inštitúcie povinnosť vpracovať plány ozdravenia. Druhá fáza sa týka možnej intervencie s cieľom vyriešiť situáciu. Tretie fáza rieši, čo robiť, ak záchrana upadajúcej spoločnosti je vo verejnom záujme a neexistujú žiadne iné riešenie ozdravenia inštitúcie. Nový zákon zároveň určuje novú inštitúciu, radu pre riešenie krízových situácií, ktorá bude vykonávať právomoci pri riešení krízových situácií finančných inštitúcií.

Taktiež by mal vzniknúť národný fond pre riešenie krízových situácií. Ide o účelový fond, s ktorým by hospodárila rada. V ňom by sa sústreďovali peňažné príspevky vybraných inštitúcií na financovanie krízových riešení. Vybrané finančné inštitúcie budú povinné uhrádzať do národného fondu pravidelné ročné príspevky, ako aj mimoriadne príspevky. Mimoriadny príspevok slúži na doplnenie zdrojov národného fondu na výdavky spojené s krytím výdavkov, ktoré vznikli použitím národného fondu pri riešení krízových situácií. Výšku ročného príspevku na príslušný rok určí Fond ochrany vkladov.

Predložený návrh bude mať podľa predkladateľov vplyv na banky a obchodníkov s cennými papiermi. Predpokladanú výšku administratívnych nákladov, ktoré by podniky museli vynaložiť pre implementáciu návrhu, zatiaľ podľa rezortu financií nie je možné kvantifikovať. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS