ČLÁNOK
MF požiada prezidenta, aby nepodpísal zákon o poistení áut
29. júna 2001

Ministerstvo financií SR požiada prezidenta Rudolfa Schustera, aby nepodpísal zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý parlament schválil v polovici júna, a vrátil ho tak späť na prerokovanie. Zákonom by sa prezident mal zaoberať v piatok. Informovala o tom ministerka financií SR Brigita Schmögnerová. Podľa nej je totiž v súčasnej forme nevykonateľný.

Ako spresnila, zákon nestanovuje podmienky a termíny, za ktorých možno požiadať Úrad pre finančný trh (ÚFT) o schválenie navýšenia poistného z dôvodu nárastu škodovosti. Zákon hovorí o možnosti zvýšiť regulované poistné v prípade nárastu škodovosti, avšak nedefinuje, aké podmienky má hodnotiť ÚFT pri posudzovaní možného zvýšenia poistného. Zákon neobsahuje ani termíny, za ktoré by sa potrebné ukazovatele vykazovali. Podľa Schmögnerovej by prijatie zákona komplikovalo odhady cenového vývoja v poistnom odvetví, čo by mohlo odrádzať poisťovne od poskytovania tohto druhu poistenia.

Parlament v polovici júna odsúhlasil zákon o povinnom zmluvnou poistení, ktorý demonopolizuje zákonné poistenie motorových vozidiel. Ministerstvo vo svojom návrhu predpokladalo do roku 2004 stabilnú úroveň minimálneho poistného, ktoré môžu poisťovne navýšiť maximálne o 30 %. Do zákona sa však na poslanecký návrh dostalo postupné zvyšovanie minimálneho poistného. V budúcom roku by mala byť cena poistného stanovená na úrovni tohto roka, v rokoch 2003 a 2004 však môže stúpnuť o mieru inflácie a v závislosti od vývoja škodovosti o ďalších 30 %. Podľa ministerky to vytvára predpoklady na to, aby sa poistné zvýšilo vo väčšej miere a skôr.

Regulácia zmluvného poistného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v podobe, akú odsúhlasil parlament, podľa Schmögnerovej zaťažuje daňovníkov a predražuje cenu poistného. Ochrana výšky poistného sa pritom obmedzila prakticky iba na jeden rok. V súčasnosti má monopol na zákonné poistenie áut Slovenská poisťovňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS