ČLÁNOK
MF pozastavilo prevod akcií kvôli nevyjasnenosti transakcie
6. augusta 1999

Ministerka financií Brigita Schmögnerová pozastavila obchod s 32 % akcií Nafty Gbely na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) z dôvodu nevyjasnenosti viacerých otázok súvisiacich s touto transakciou. Ministerstvo financií (MF) SR ako štátny orgán dozoru nad kapitálovým trhom totiž usúdil, že v prípade nevyjasnenia týchto otázok by mohli v dôsledku prevodu akcií vzniknúť aj väčšie škody. Pre agentúru SITA to potvrdil generálny riaditeľ sekcie finančného trhu MF SR Michal Horváth.
Zároveň pripustil, že pri pozastavení obchodu brala ministerka Schmögnerová do úvahy aj podnet Druhej obchodnej, ktorá upozorňovala, že podľa nej realizáciou obchodu na BCPB s 32 % akcií Nafty Gbely z jej účtu by mohlo dôjsť k porušeniu viacerých zákonov, okrem iného zákona o cenných papierov. M. Horváth však vylúčil pozastavenie obchodu na BCPB ministerkou z dôvodu, že by predpokladala ukončenie burzovej transakcie aj napriek nezrušeniu blokácie akcií Nafty Gbely na účte Druhej obchodnej súdom. Ako dodal, po vyjasnení otvorených otázok, predovšetkým ohľadom predbežného opatrenia súdu, ministerka okamžite zruší pozastavenie obchodu.
Ministerka Schmögnerová pozastavila spomenutý obchod vo štvrtok dopoludnia. Obchod s 32 % akcií Nafty Gbely na BCPB je tak blokovaný do doby, kým ministerka financií svoje rozhodnutie o pozastavení nezruší. Dovtedy sa nemôže na burze vysporiadať obchod, ktorý bol nahlásený v pondelok. Ide o prevod 1 034 214 akcií Nafty Gbely po 378 Sk, čo predstavuje 32,01 % základného imania spoločnosti.
Podľa ministra hospodárstva Ľudovít Černák sa tak odstránil časový tlak a otvoril sa priestor pre doladenie právnych otázok. K vysporiadaniu pondelkového obchodu malo v súlade s burzovými pravidlami dôjsť totiž dnes. Na to je však potrebné, aby súd zrušil predbežné opatrenie, ktorým zablokoval akcie Nafty Gbely na účte Druhej obchodnej. Právny zástupca Fondu národného majetku (FNM) SR Ernest Valko podal návrh na zrušenie predbežného opatrenia v stredu. Celý proces sa však skomplikoval tým, že príslušná sudkyňa na Krajskom súde v Bratislave sama namietla svoju zaujatosť v tomto prípade. Tým sa prípad dostal na Najvyšší súd SR. Išlo pritom o tú istú sudkyňu, ktorú FNM kritizoval kvôli prieťahom pri prerokúvaní pôvodnej žiadosti fondu o vydanie predbežného opatrenia. Okrem pozastavenia obchodu zo strany ministerstva financií mohlo byť druhým riešením predĺženie lehoty na vysporiadanie obchodu o ďalšie tri pracovné dni, čo umožňujú burzové pravidlá.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS