ČLÁNOK
MF považuje za prínos najmä tvorbu priaznivého prostredia
14. novembra 2000

Najväčší prínos v súčasnom volebnom období malo Ministerstvo financií SR (MF) pri tvorbe rámcových podmienok smerujúcich k vytvoreniu priaznivého podnikateľského prostredia. Ich hlavným cieľom bolo zvýšiť motiváciu zamestnávateľov a prispieť tak k riešeniu nezamestnanosti. Na tlačovej besede zameranej na hodnotenie politických priorít Strany demokratickej ľavice (SDĽ) za rezort financií to uviedla jeho šéfka Brigita Schmögnerová. Podľa ministerky sa však účinky týchto rámcových zmien ešte neprejavili, pretože medzi ich zavedením a odrazom v praxi existuje vždy časový nesúlad.

K vytvoreniu priaznivejšieho podnikateľského prostredia prispelo podľa ministerky najmä zníženie úrokových sadzieb v ekonomike, čo súviselo s celkovou reštrukturalizáciou finančného sektora, zavedenie paušálnej dane pre podnikateľov, ako aj daňové stimulácie pre zahraničných investorov v podobe daňových úverov. Ministerka pripustila, že stabilizačné opatrenia súčasnej vlády sprevádzali aj viaceré negatívne dopady, najmä pokles hrubého domáceho produktu. Problém nezamestnanosti, ktorej riešenie je jednou z vládnych priorít sa podľa B. Schmögnerovej podarilo čiastočne riešiť realizáciou programu verejnoprospešných prác, ktorý by mal pokračovať aj v budúcom roku. „Okrem toho sú v štátnom rozpočte na budúci rok už vyhradené prostriedky na realizáciu dvoch nových programov na podporu zamestnanosti, z ktorých jeden bude zameraný na absolventov škôl a druhý na dlhodobo nezamestnaných,“ povedala ministerka. Podľa nej by mal byť pokles nezamestnanosti v budúcom roku už výraznejší, pričom vidí tiež priestor na zvýšenie dôchodkov. Ten by však podľa ministerky nemal byť taký výrazný ako v tomto roku, keďže sa nepredpokladá výraznejší nárast životných nákladov.

Na margo súčasného daňového zaťaženia ministerka uviedla, že SDĽ vo všeobecnosti podporuje jeho znižovanie, vždy je však dôležitá otázka miery a jeho rozloženia v čase. Šéfka rezortu financií sa domnieva, že nemožno očakávať výraznejšie prehlbovanie podielu nepriamych daní na celkovej štruktúre daňových príjmov, opačná situácia je však podľa nej v prípade majetkových daní, kde je priestor na ich zvýšenie. Súčasné daňové zaťaženie po jeho tohtoročnom znížení považuje B. Schmögnerová za dostatočne motivujúce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS