ČLÁNOK
MF podpísalo zmluvu o úvere od Svetovej banky
26. septembra 2001

Ministerka financií Brigita Schmögnerová a regionálny riaditeľ Svetovej banky Roger Grave podpísali dohodu o pôžičke EFSAL, ktorá je určená na reformu bankového a podnikového sektora.

Svetová banka poskytne Slovensku úver 200 mil. EUR na štrnásť rokov a na päť rokov sú odložené splátky úveru. Úročenie úveru je súčtom LIBOR a 250 až 300 bodov percentuálnych bodov. Na otázku médií ako môže prípadná globálna ekonomická recesia ovplyvniť Slovensko Roger Grave povedal, že „Slovensko je relatívne dobre izolované a nepovažujem to za významné riziko.“ Poplatok za úver by mal byť 2 mil. EUR. Úver Slovensko dostane v troch splátkach – 60,70 a 70 mil. EUR.

Rada riaditeľov Svetovej banky schválila úver EFSAL pre Slovenskú republiku 2. augusta tohto roku. Úver je určený na komplexnú reformu v bankovníctve a v podnikovej sfére.

Implementáciu úveru má na starosti Ministerstvo financií SR. Program sa skladá zo štyroch širšie koncipovaných zložiek. Prvou je reštrukturalizácia a privatizácia bankového systému, najmä privatizácia troch najväčších štátom kontrolovaných bánk – Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky a Investičnej a rozvojovej banky. Štátu zostáva predať tretiu banku. Druhou zložkou je výrazné posilnenie bankovej regulácie a dohľadu. Tretím prvkom programu je úplná implementácia stratégie na doriešenie problematiky doriešenia značného množstva klasifikovaných (nesplácaných) úverov. Poslednou zložkou programu je podstatné zlepšenie právneho rámca, predovšetkým v oblasti bankrotov a záruk a tiež zákonov regulujúcich riadenie podnikov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS