ČLÁNOK
MF plánuje tender na podporu portálu finančnej správy
7. mája 2014

 Ministerstvo financií plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania technickej podpory portálu finančnej správy v správe rezortu v prostredí finančnej správy. Predpokladaná hodnota zákazky je 650 tisíc eur. Ministerstvo túto sumu stanovilo na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch v rámci rezortu financií.

„Toto obstarávanie sa uskutoční s cieľom zabezpečiť podporné služby pre prvú etapu Portálu finančnej správy. Predmetom technickej podpory bude servisný hotline, preventívne zásahy a monitoring, riešenie incidentov, zmeny konfigurácie a požiadavky na zmenu,“ uviedol tlačový odbor ministerstva financií.

Portál finančnej správy je komplexný informačný systém jednotného rozhrania medzi informačnými systémami finančnej správy a okolím. Portál pokrýva požiadavky na realizáciu elektronických služieb štátu, pričom v jeho prvej etape musí byť zabezpečené poskytovanie služieb tak, aby bolo možné prijímať podania elektronickými prostriedkami v zmysle zákona o správe daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS