ČLÁNOK
MF odhaduje tohtoročnú mieru inflácie na 7,6 %
10. júla 2001

Ministerstvo financií zvýšilo odhad priemernej ročnej miery inflácie na tento rok o 0,6 percentuálneho boda na 7,6 %. Reálny HDP by mal rásť 3,0 až 3,2-percentným tempom, pričom v bežných cenách by mal predstavovať 963,6 až 972,2 mld. Sk. Podľa aktualizovaného odhadu by evidovaná miera nezamestnanosti mala byť ku koncu roka na úrovni 19,8 % a podľa výberového zisťovania pracovných síl 18,9 %. Informovala o tom v pondelok ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Daňové príjmy by mali podľa aktualizovaného odhadu vzrásť o 7,2 až 10,35 mld. Sk a daň z pridanej hodnoty o 9 až 12,3 mld. Sk. Celkové daňové príjmy by tak mali dosiahnuť 165 až 168,3 mld. Sk. Ministerstvo predpokladá pokles dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku o 2,55 mld. Sk na úroveň 56,15 mld. Sk, pričom najväčší pokles by mal byť pri daniach z príjmov vyberaných zrážkou.

Na výšku príjmov štátneho rozpočtu (ŠR) bude mať podľa rezortnej ministerky najväčší vplyv spomalenie ekonomického rastu v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), keďže viac ako 90 % exportu SR smeruje práve do týchto krajín. Na stranu výdavkov ŠR budú vplývať sociálne dávky vo výške 4,9 mld. Sk, pričom ministerka očakáva zvýšenie dávok v nezamestnanosti, na bývanie a zvýšenie počtu žiadateľov o sociálne dávky. „Ani sociálne dávky ani realizácia diaľnic však nemôže ísť na úkor schodku štátneho rozpočtu,“ povedala ministerka. Ďalej ministerstvo očakáva zvýšenie výdavkov pre SAD a za neuhradené faktúry krajských úradov.

Cieľom menového programu NBS na tento rok je dosiahnutie jadrovej inflácie v rozmedzí 3,6-5,3 %, pričom celková koncoročná inflácia by sa mala pohybovať na úrovni 6,7-8,2 % a priemerná inflácia 7,1-8,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS