ČLÁNOK
MF odhaduje budúcoročné výdavky kapitol na 324 mld. Sk
21. mája 2003

Celkové výdavky rozpočtových kapitol v roku 2004 by sa mali podľa rezortu financií po zohľadnení zdrojov z Európskeho spoločenstva (ES), vrátane realizovaných zdrojov cez Národný fond (NF), medziročne zvýšiť o 24,7 mld. Sk na takmer 324 mld. Sk. Prostredníctvom štátneho rozpočtu by pritom kapitoly mali zrealizovať výdavky v objeme 316,5 mld. Sk, v ktorých už je započítaný príspevok Európskej únie (EÚ) prostredníctvom štrukturálnych fondov v objeme 11,3 mld. Sk. EÚ pritom cez predvstupové fondy by mala poskytnúť ďalších 7,5 mld. Sk. Vyplýva to z kvantifikácie výdavkov rozpočtových kapitol po zohľadnení predpokladaných zdrojov z EÚ, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR (MF) k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004.

V príjmoch rozpočtových kapitol by sa zdroje EÚ mali v roku 2004 prejaviť vo výške 14,2 mld. Sk. Približne polovicu by z toho mal dostať rezort pôdohospodárstva. V návrhu východísk rozpočtuje MF kapitolám príjmy v objeme takmer 5,4 mld. Sk.

Celkové príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu by mali predstavovať podľa návrhu rozpočtových východísk 263,7 mld. Sk. Deficit rozpočtu by tak mal dosiahnuť 52,8 mld. Sk. Príjmová stránka ŠR by sa mala medziročne zvýšiť o 28,3 mld. Sk a výdavková o 25,1 mld. Sk. Schodok verejných financií vypočítaný podľa metodiky ESA 95 by mal dosiahnuť podľa rezortu financií v budúcom roku 3,4 % hrubého domáceho produktu, čo zodpovedá deficitu verejného rozpočtu na úrovni 43,6 mld. Sk.

V tomto roku by rozpočtové kapitoly mali podľa MF disponovať prostriedkami z rozpočtu štátu a ES v celkovom objeme 299,3 mld. Sk. Predpokladané zdroje únie z toho tvoria 7,8 mld. Sk, pričom rezort pôdohospodárstva by z predvstupovej pomoci mohol získať 2,5 mld. Sk a rezort výstavby 1,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS