ČLÁNOK
MF navrhuje získať 970,8 mil. Sk na výstavbu PSA viazaním v štátnom rozpočte
3. februára 2003

V dodatku na financovanie závodu PSA Peugeot Citroën navrhuje minister financií zabezpečiť prostriedky v objeme 970,8 mil. Sk plošným viazaním prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR) v hodnote 1,5 % zo základne pre viazanie. Základňa pre viazanie na úrovni 64,7 mld. Sk je znížená o výdavky, na ktoré sa viazanie nevzťahuje. „Ide najmä o dávky vyplývajúce zo zákona, záväzky štátu a organizácií k zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a Národnému úradu práce, výdavky rozpočtované na mzdy a výdavky na zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej doprave,“ uvádza sa v návrhu Ministerstva financií SR (MF).

MF navrhuje viazať prostriedky napríklad v rozpočtových kapitolách Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) v objeme 196,7 mil. Sk, Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP) v objeme 184,4 mil. Sk, Ministerstva školstva SR (MŠ) na úrovni viac ako 82 mil. Sk a Ministerstva vnútra SR (MV) na úrovni 81,7 mil. Sk. MF súčasne navrhuje neuplatniť plošné viazanie v kapitole Ministerstva obrany SR, Všeobecná pokladničná správa, Štátny dlh a Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom.

Výstavba závodu PSA Peugeot Citroën so bude financovať v roku 2003 zo štátnych zdrojov v objeme takmer 2,217 mld. Sk, pričom v prvom polroku je potrebné zabezpečiť 2,054 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS