ČLÁNOK
MF navrhuje pre budúci roku deficit rozpočtu 36,5 mld. Sk
15. mája 2001

Ministerstvo financií predbežne plánuje príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 200 mld. Sk a výdavky 236,5 mld. Sk. Výška schodku by mala byť 36,5 mld. Sk, čím by neprekročil 3,5-percentný podiel z predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu (HDP). Uvádza sa to v materiáli Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002, ktorým sa bude na mimoriadnej 158. schôdzi zaoberať slovenská vláda.

Daňové príjmy, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu, odhaduje rezort financií na 171,4 mld. Sk. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2001 ide o nárast o 13,3 mld. Sk. Povinné výdavky, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené zákonmi, navrhuje ministerstvo rozpočtovať v objeme 164,5 mld. Sk. Medziročne by to znamenalo nárast o 4,9 mld. Sk. Fakultatívne výdavky by tak dosiahli objem 72 mld. Sk.

Vláda sa vo Vyhlásení o hospodárskej politike, ktoré je súčasťou programu medzinárodného menového fondu, zaviazala, že deficit verejnej správy v roku 2002 neprekročí 3 až 3,5 % HDP. Limit schodku verejných rozpočtov, vyplývajúci z očakávaného HDP je vo výške 37,5 mld. Sk. Rezort predpokladá, že ostatné prvky verejných financií by v roku 2002 mali hospodáriť so schodkom približne 0,6 mld. Sk. Celkový budúcoročný účtovný schodok by mal byť do 47,6 mld. Sk. Tento schodok zohľadňuje náklady na reštrukturalizáciu bánk, ktoré majú dosiahnuť 11,1 mld. Sk.

Rezort financií vychádzal pri návrhu rozpočtu na budúci rok z predpokladaného rastu HDP na úrovni 3,6 %, priemernej miery inflácie vo výške 6,7 % a 18,9-percentnej priemernej miery nezamestnanosti. Objem HDP v bežných cenách odhaduje MF v roku 2002 na 1,053 bilióna korún. Štatistický úrad SR však odhaduje rast HDP na úrovni 3,3 % a mieru inflácie vo výške 5,7 až 6,5 %. Národná banka Slovenska predpokladá rast HDP o 4 % a infláciu na úrovni 6,3 % až 7,8 %. Národný úrad práce očakáva, že miera nezamestnanosti dosiahne v nasledujúcom roku 19,4 až 21,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS