ČLÁNOK
MF navrhne v rozpočte predĺženie splatnosti dlhu od VVB
10. júla 2001

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2002 predpokladá predĺženie termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci za Vodohospodársku výstavbu, š.p. (VVB) na obdobie 15 rokov. Ide o úhradu úverov vo výške 8,3 mld. Sk, ktoré musel za insolventný podnik splatiť štát ako ručiteľ. Na tlačovej besede to povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

„Návrh osobitným spôsobom upravuje štátny dlh, pričom predpokladaná istina splatná v roku 2002 je vo výške 102,3 mld. Sk,“ povedala ministerka. Ministerstvo však navrhuje po dohode s vládou znížiť dlh zo zdrojov z privatizácie. Podľa Schmögnerovej sa budú osobitným spôsobom rozpočtovať príjmy z odvodu Národnej banky Slovenska, dividendy zo štátnych účastí v podnikoch a príjmy Slovenskej konsolidačnej v celkovej výške 8 mld. Sk.

Návrh zákona ďalej počíta s poskytnutím štátnych záruk pre Železnice SR, pre Intervenčnú poľnohospodársku agentúru a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, ktorá prevezme úverové portfólio niektorých štátnych fondov po ich zániku. V návrhu rozpočtu ministerstvo predpokladá úver od Rozvojovej banky Rady Európy pre ministerstvo zdravotníctva a krajské úrady, od Európskej investičnej banky na diaľničnú výstavbu a od Svetovej banky pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo chce ďalej predložiť návrh zákona, ktorý určí použitie prostriedkov z privatizácie. Tieto financie by mali smerovať na úhradu štátneho dlhu, štátnych úverov a záruk, ale aj na rozvojové projekty, splatenie dlhopisov Fondu národného majetku a na reformu dôchodkového poistenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS