ČLÁNOK
MF má projekt emisie reštrukturalizačných dlhopisov hotový
23. októbra 2000

Konečnú podobu emisie reštrukturalizačných dlhopisov už má ministerstvo financií pripravenú, jej zverejnenie je otázkou krátkeho času. Pôjde o dlhopisy so splatnosťou 5, 7 a 10 rokov, úročené fixne a floatingom. U floatingu bude základom 6-mesačná sadzba BRIBOR. Kedy a v akom rozsahu sa budú obchodovať, je už na rozhodovaní samotných investorov. Po stretnutí s hospodárskymi predstaviteľmi, ktorí sprevádzajú na návšteve Slovenska nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Prvý variant zmluvy s investormi je už podľa nej pripravený. „Ak by záujem prejavili Európska banka pre obnovu a rozvoj a International Finance Corporation, ktorí ho už avizovali a je veľmi reálny, splatnosť dlhopisov by bola zrejme 10-ročná,“ dodala B. Schmögnerová.

Na základe odporúčania Európskej únie je v návrhu novely zákona o dani z príjmov ponechaná doba 5-ročných daňových prázdnin pre zahraničných investorov. Touto otázkou sa bude na základe slov ministerky financií zaoberať aj zákon o investičných stimuloch pre významných investorov, ktorý pripravuje rezort hospodárstva. Keďže napríklad Česká republika stále ponúka zahraničným záujemcom o podnikanie 10-ročné daňové prázdniny, bude dĺžka takýchto daňových úľav predmetom ďalších negociácií s Európskou úniou.

Okrem toho ministerka členov sprievodu nemeckého predsedu vlády informovala o príprave a priebehu privatizácie finančných inštitúcií a činnosti Slovenskej konsolidačnej. Tá bude na základe jej slov vytvárať priestor pre vstup potenciálnych investorov do nefinančného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS