ČLÁNOK
: MF dostalo k novele zákona o ochrane vkladov 139 pripomienok
18. marca 2015

 Ministerstvo financií SR (MF) dostalo k novele zákona o ochrane vkladov, ktorá transponuje eurosmernicu zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov, 139 pripomienok. Väčšina z nich bola obyčajného charakteru. Zásadných bolo sedem, pričom šesť z nich zaslala Slovenská banková asociácia. Novú smernicu považuje asociácia za dôležitú, pretože po viac ako 15 rokoch sa pokúša harmonizovať podmienky ochrany vkladov naprieč krajinami EÚ, nielen v prípade jednotnej sumy vyplatenej za nedostupný vklad. „Všetky pripomienky Slovenskej bankovej asociácie smerujú k spresneniu znenia novely v duchu novej smernice,“ povedal pre agentúru SITA analytik bankovej asociácie Marcel Laznia.

Z návrhu vyplýva, že ochrana bankových vkladateľov bude jednotná v rámci celej Európskej únie, teda do výšky 100 tis. eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. Účelom implementácie smernice je odstrániť rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov Európskej únie. Touto novelou sa podľa ministerstva financií zvýši stabilita bankového systému. Novela má účinnosť navrhnutú od 3. júla 2015 okrem jedného ustanovenia, ktoré nadobudne účinnosť 31. mája 2016.

Návrhom zákona sa tiež upravuje financovanie systému ochrany vkladov na Slovensku, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému. Fond ochrany vkladov určil výšku príspevku tak, aby k 3. júlu 2024 suma dostupných finančných prostriedkov dosiahla cieľovú úroveň minimálne 0,8 % z hodnoty všetkých krytých vkladov. Táto lehota sa môže po schválení radou fondu predĺžiť najviac o štyri roky, ak k 3. júlu 2024 fond vyplatí náhrady vo výške prevyšujúcej uvedenú cieľovú úroveň. Ak si banka nebude plniť svoje povinnosti, tak Fond ochrany vkladov v spolupráci s Národnou bankou Slovenska môže prijať rôzne opatrenia, vrátane sankcií. Ak si banka aj napriek tomu nesplní svoje povinnosti, fond môže pristúpiť k jej vylúčeniu zo systému ochrany vkladov.

Limit pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách na Slovensku od 1. mája 2004 do 31. októbra 2008 predstavoval 90 % nominálnej hodnoty vkladu, maximálne v prepočte do výšky 20 tis. eur. Od 1. novembra 2008 do 30. decembra 2010 boli vklady v bankách v Slovenskej republike chránené v plnej výške, to znamená bez limitu. V prípade zahraničnej pobočky to mohlo byť tiež v plnej výške, ak sa zapojila do slovenského systému ochrany vkladov. Ak nie, tak pravidlá systému ochrany vkladov boli podľa členského štátu, na území ktorého mala sídlo príslušná zahraničná banka. Od 30. decembra 2010 sú vklady v bankách na Slovensku chránené do výšky 100 tis. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS