ČLÁNOK
MF chybne uvádza fiškálny prebytok za tri kvartály
5. decembra 2000

Ministerstvo financií SR (MF) uviedlo, že rozpočet verejných financií sa za tri štvrťroky nachádza v prebytku vo výške 4,6 mld. Sk. Podľa názoru analytikov ING Bank tento údaj predstavuje ďalší krok pri postupnom narušení dôveryhodnosti MF pri vykazovaní bilancie verejného okruhu. Uvádza sa to v týždennej správe banky.

MF podľa analytikov ING Bank chybne označilo výnosy z privatizácie ako príjmy. Na druhej strane však zahrnulo náklady na reštrukturalizáciu bánk do výdavkov. Okrem toho ING Bank spochybňuje aj započítanie dotácií a transferov medzi príjmové položky štátneho rozpočtu. Podľa banky sa po korektnej úprave deficit blíži hodnote 19,1 mld. Sk, čo predstavuje 2,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). MF naznačuje, že sa mu nepodarí udržať deficit na úrovni 3 % HDP a jeho výška dosiahne 3,6 % HDP. Avšak ING predpokladá úroveň schodku vo výške až 4 % HDP.

Zatiaľ čo MF vykazuje schodok štátneho rozpočtu za deväť mesiacov vo výške 7,1 mld. Sk, podľa ING je správnejší deficit 13,6 mld. Sk. Najvýraznejší rozdiel je pri vykazovaní príjmov z privatizácie, kde ministerstvo uvádza prebytok 17,2 mld. Sk, podľa banky sa však tieto príjmy nemajú vykazovať v rámci rozpočtu. Práve tieto dve odlišnosti spôsobujú podľa ING prepad verejného okruhu do deficitu 19,1 mld. Sk. Pri bilancii štátnych fondov, sociálneho zabezpečenia a rozpočtov samospráv sa údaje MF a ING zhodujú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS