ČLÁNOK
MF chce založiť nový útvar finančnej kontroly
9. októbra 2001

Ministerstvo financií SR chce od 14. októbra tohto roku založiť nový útvar finančnej kontroly. Podľa ministerky by mal pomôcť v implementácii návrhu zákona o finančnej kontrole, ktorý by mal platiť od budúceho roka. „Na budúci týždeň sa v Bruseli budeme snažiť presvedčiť rozpočtovú radu EÚ o dosiahnutých pokrokoch v našej legislatíve,“ povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Podľa ministerky treba nový zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite čo najrýchlejšie prijať a uviesť do praxe. Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu (EP) totiž minulý týždeň navrhol podmienečne pozastaviť časť prostriedkov, na ktoré má Slovensko nárok z rozpočtu EÚ v rámci predvstupovej pomoci. Prostriedky v hodnote 15 miliónov eur by sa mali uvoľniť hneď, ako SR splní dve podmienky.

Výbor EP na kontrolu rozpočtu musí dostať správy o výsledkoch vyšetrovania podozrenia zo zneužitia fondov na Slovensku. Informácie požaduje výbor tak od Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj od Úradu EÚ pre vyšetrovanie podvodov (OLAF). Druhou podmienkou je, že EK vo svojej hodnotiacej správe uvedie, že Slovensko dosiahlo v boji proti korupcii a vo finančnej kontrole výraznejší pokrok.

Návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorý parlament posunul do druhého čítania, upravuje zásadu preventívnej kontroly v celej verejnej správe. Zavádza inštitút vnútorného kontrolóra, tzv. audítora, ktorého bude menovať vedúci orgánu štátnej správy po konzultácii s rezortom financií. Zákon zahŕňa tiež kontrolu využívania prostriedkov zo zdrojov EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS