ČLÁNOK
MF chce posilniť boj proti daňovým únikom
12. februára 2001

Vzhľadom na daňové úniky a podvody, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú je potrebné, aby vláda prijala účelnejšie opatrenia na potlačenie tejto hospodárskej kriminality. Riešením by bolo založenie nového útvaru, ktorý by pod názvom Kriminálne riaditeľstvo pôsobil pri Ústrednom daňovom riaditeľstve. Na tlačovej besede to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Ako príklad uviedla ministerka veľmi dobré výsledky, ktoré dosiahol maďarský útvar so zameraním na odhaľovanie daňovej kriminality, ktorý funguje už od roku 1998. „Celkové náklady na zriadenie spomínaného úradu predstavovali v Maďarsku 2,8 mld. forintov. Podľa súčasných odhadov sa tieto prostriedky za čas pôsobenia útvaru vrátili už 30 až 40 násobne,“ poznamenala B. Schmögnerová.

Návrh na zriadenie útvaru na odhaľovanie podozrení z trestných činov v štruktúre daňovej správy zatiaľ nepodporila vláda SR a podporu nenašiel ani u niektorých ministerstiev, ktoré sa k návrhu negatívne vyjadrili v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Na základe rokovaní s ministrom financií Maďarska Mihaly Vargom ministerka plánuje už tento týždeň začať opäť presviedčať členov vlády o potrebe rozšírenia právomocí daňového úradu aj na vyšetrovanie daňových trestných činov.

B. Schmögnerová ďalej informovala o návrhu legislatívneho zámeru Zákona o medzinárodnej pomoci pri správe daní, ktorý vychádza zo zvyšujúceho sa počtu cezhraničných transakcií a nadnárodných spoločností v SR a okolitých štátoch. „Tým vzniká i väčšie riziko možných daňových únikov a vyhýbaniu sa plateniu daní,“ konštatovala.

Zákon by mal zabezpečiť výmenu informácií o jednotlivých druhoch dane v zmluvne viazaných krajinách a umožniť vstup daňovému správcovi zo zmluvnej krajiny na naše územie a priamo komunikovať s daňovými úradmi. Medzi zmluvné krajiny Slovenska patria členské štáty Európskej únie a štáty s ktorými má SR uzavretú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS