ČLÁNOK
MF chce na finančnom trhu získať do 20 mld. Sk
10. júla 2001

Ministerstvo financií SR nechce podľahnúť tlaku na rast úrokových sadzieb. Napriek tomu, že potreba prefinancovania schodku štátneho rozpočtu je nízka, bude zvažovať možnosť navýšenia emisie eurobondov. Uviedla to ministerka financií SR. Dnes MF umiestilo na trh dlhopisy s desaťročnou dobou splatnosti. Napriek dopytu po niečo vyše 5 mld. Sk, MF akceptovalo 3 mld. Sk. Výnos dlhopisu bol stanovený ako súčet základnej úrokovej miery trhu s peniazmi, ktorú určujú ponukou banky ako BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate) a 0,32%.

„Zdá sa, že banky veria ekonomike a sú ochotné investovať do štátnych cenných papierov s dlhou dobou splatnosti,“ povedal v tejto súvislosti štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Podstránsky.

MF vydalo minulý rok 20. marca eurobondy v objeme 500 mil. EUR s desaťročnou dobou splatnosti. Ide o vládne cenné papiere s najdlhšou lehotou splatnosti, aké Slovensko vydalo. Emisia bola ocenená 217 bázickými bodmi nad referenčné bundy, ktoré v tom čase boli 5,375%. Ročný výnos dlhopisu je 7,375%.

Najväčší záujem o emisiu prejavili inštitucionálni investori, ktorí získali 78% emisie. Retailoví investori mali záujem o 14%, poisťovne o 6% a ostatní investori 2%. Oproti minuloročnej emisii sa zvýšil aj záujem investorov z Veľkej Británie. Tento rok mali záujem o 29% z celkového objemu emisie. Nemeckí investori získali 33%, talianski 16%, rakúski 6%, švajčiarski 2% a ostatní 11%.

Finančnými poradcami štátu pri vydaní emisii eurobondov v roku minulom roku boli J.P. Morgan a Deutsche Bank. Oboch manažérov si Ministerstvo financií SR vybralo spomedzi šiestich uchádzačov. Prezentácia dlhopisov, ktorá predchádzala uvedeniu eurobondov na zahraničné trhy 13. až 17.3.2000 postupne vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Kolíne, Miláne, Amsterdame a Londýne. Slovensko bolo prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu, pri ktorej bude záznam z prezentácie prenášaný cez internet.

Dopyt investorov po trojročných štátnych dlhopisoch vlani 7,4-násobne presiahol objem ponúk, ktoré MF SR akceptovalo. Dosiahnutý pomer je najvyššou hodnotou spomedzi všetkých štátnych dlhopisov, ktoré doposiaľ neboli splatené (umorené). Historicky najvyšší pomer bol dosiahnutý v roku 1998, keď v aukcii ročných dlhopisov prevýšil záujem investorov celkový akceptovaný objem takmer 41-násobne. V emisii 14.3., objem ktorej bol limitovaný 4 mld úrovňou, dosiahol dopyt bánk 11,080 mld Sk, ministerstvo z toho akceptovalo 1,5 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS