ČLÁNOK
MF čaká zvyšovanie významu hypotekárneho úverovania
30. januára 2003

Ministerstvo financií SR predpokladá rast podielu podpory bývania prostredníctvom hypotekárneho úverovania pri súčasnom poklese podielov ostatných prvkov systému priamej podpory. Výška štátneho príspevku poskytovaného poberateľom hypotekárnych úverov k ultimu tohto roka dosiahne 800 mil. Sk. Informoval o tom poradca ministra financií Peter Papanek. Segment hypotekárneho úverovania prispel k ultimu roka 2002 do oblasti bývania celkovým objemom poskytnutých úverov v sume prevyšujúcej 11 mld. Sk.

V rokoch 1999 až 2003 sa pre oblasť bytovej výstavby zo štátneho rozpočtu vyčlenilo 31,845 mld. Sk. Z toho 41% smeruje prostredníctvom štátnej prémie do stavebného sporenia. Podiel Štátneho fondu rozvoja bývania dosahuje 38 % a príspevku k hypotekárnym úverom zhruba 2,5 %. Z rozpočtu sa financuje aj program rozvoja bývania ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a výstavba služobných bytov.

Od začiatku tohto roka štát znížil bonifikáciu hypoúverov z 4,5 % na 2,5 % a percentuálny podiel štátnej prémie na vymeriavacom základe z 25 % na 20 % ročného vkladu. Štátny príspevok na stavebné sporenie sa od nového roka znížil na 3 000 Sk, vymeriavací základ, z ktorého sa štátna prémia poskytuje je 15 000 Sk. Ministerstvo financií pripravuje ďalšie zníženie percenta štátnej prémie na 15 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS