ČLÁNOK
MF bude rokovať o pokladnici aj naďalej len s HP a SBS
7. augusta 2002

Ministerstvo financií SR (MF) sa bude pri výbere dodávateľa systému štátnej pokladnice formou rokovacieho konania bez zverejnenia zaoberať len ponukami spoločností Siemens Business Services (SBS) a Hewlett Packard (HP). Informoval o tom v utorok minister financií František Hajnovič. Ponuku IBM Slovensko nebude MF posudzovať pre nedostatok času a preto, aby sa cely proces uskutočnil bez konfliktov. „Predpokladáme, že proces bude čo najrýchlejší a plne transparentný,“ uviedol Hajnovič. Víťaz výberového konania by podľa neho mohol byť známy do mesiaca.

Minister chce požiadať členov výberovej komisie, ktorú zostavil začiatkom roka na vyhodnotenie ponúk v rámci už zrušeného tendra na dodávku pokladnice, aby sa stali opäť jeho poradným orgánom, ktorý ponuky oboch spoločností preskúma a odporučí mu víťaza. V komisii by mali byť zastúpení dvaja zástupcovia Datacentra, predstaviteľ Slovenskej technickej univerzity, slovenskej štatistiky a zástupkyňa ministerstva financií. Okrem toho chce Hajnovič osloviť aj predstaviteľov organizácie Transparency International (TI), aby dohliadali nad výberovým konaním.

Hoci MF neoslovilo IBM v rámci prieskumu trhu a nevyzvalo túto firmu na účasť na novom výberovom konaní, spoločnosť napriek tomu ponuku predložila. IBM tvrdí, že za kompletnú dodávku ponúka ministerstvu o vyše 300 mil. Sk nižšiu cenu v porovnaní s najlacnejšou konkurenčnou ponukou. Podľa Hajnoviča však pri výbere nie je rozhodujúca len cena, ale celý projekt. Cenovú ponuky HP a SBS však nechcel zverejniť.

MF rozhodlo, že v tendri na dodávku systému štátnej pokladnice bude pokračovať rokovacím konaním bez zverejnenia s dvoma záujemcami, spoločnosťami HP a SBS. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že ministerstvo malo právo osloviť len dvoch potenciálnych dodávateľov, ako aj uplatniť obstarávanie bez tendra. Podľa Emílie Sičákovej z TI rokovacie konanie bez zverejnenia je však menej transparentný postup ako štandardný tender. Zatiaľ však nešpecifikovala, či jej organizácia bude toto obstarávanie ďalej monitorovať.

Projekt štátnej pokladnice v hodnote vyše 1 mld. Sk sa bude financovať prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Z prostriedkov Svetovej banky by mal štát dostať na projekt pokladnice 5 mil. USD, z ktorých už podľa Hajnoviča banka previedla 1 mil. USD. Štátna pokladnica je orgánom štátnej správy ako rozpočtová organizácia v rezorte MF.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS