ČLÁNOK
MF a Devín banka sa dohodli na predĺžení mandátu na deblokácie
22. februára 2001

Ministerstvo financií SR (MF) a Devín banka (DB) dospeli k dohode ohľadom predĺženia mandátu banky na deblokácie ruského dlhu voči SR. Bez bližších podrobností o obsahu navrhovaného dodatku k mandátnej zmluve to pre SITA uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. Konečné slovo v celej záležitosti bude mať podľa ministerky vláda, ktorá bude musieť návrh prerokovať a zaujať k nemu stanovisko.

Dohodu oboch strán potvrdila pre SITA aj hovorkyňa DB Oľga Viestová, podľa ktorej „zainteresované strany dohodli všetky podstatné náležitosti mandátnej zmluvy“. Na jej základe by mala mať Devín banka možnosť deblokovať dohodnutý objem pohľadávok voči Rusku v predĺženej lehote. „Predpokladám, že vládny kabinet sa bude touto otázkou zaoberať v najbližších dňoch a k návrhu sa vyjadrí pozitívne,“ uviedla hovorkyňa.

Podľa pôvodnej zmluvy mala Devín banka v uplynulom roku mandát vlády na realizáciu deblokácií ruského dlhu v objeme 40 mil. USD. V polovici roka, keď začala mať banka problémy s likviditou, vláda tento rámec zvýšila o ďalších 60 mil. USD. Podľa vládneho uznesenia mala banka v prípade úspešnej realizácie deblokácie tejto sumy získať úver v hodnote 48 mil. USD, pričom zvyšných 12 mil. USD malo predstavovať jej províziu.

Mandátna zmluva mala platnosť do konca minulého roku, banke sa však v dohodnutom termíne deblokácie nad stanovený rámec nepodarilo uskutočniť. Z pôvodného rámca 40 mil. USD banka získala len časť prostriedkov v objeme približne 19 mil. USD. Ako pre agentúru SITA nedávno potvrdila O.Viestová, Devín banka v súčasnosti už nepodniká žiadne kroky, pretože deblokačné zmluvy na objem 48 mil. USD sú už pripravené na podpis a banka len čaká na predĺženie mandátnej zmluvy vládou. Ako dodala, je ešte potrebné vyriešiť reexport deblokovaných výrobkov, čo je však podľa nej len technická záležitosť. Prostriedky z deblokácií prídu na Slovensko podľa hovorkyne krátko po podpísaní mandátnej zmluvy.

Devín banka sa v súčasnosti pripravuje na vstup zahraničného investora, ktorý by mal podľa najvyšších predstaviteľov banky pochádzať z Japonska. Vstup strategického investora by sa mal uskutočniť formou navýšenia základného imania z 1 na 4 mld. Sk, ktoré v sobotu 10. februára schválilo mimoriadne valné zhromaždenie banky. Zvýšenie základného imania svojim súhlasom už odobrila aj Národná banka Slovenska, ktorá však bude musieť súhlasiť aj s uvažovaným zahraničným investorom. Od podania žiadosti investora o vstup do Devín banky má centrálna banka 90-dňovú lehotu na vyjadrenie. Podľa O. Viestovej Devín banka očakáva, že proces vstupu investora do banky sa zavŕši do konca júna.

Akcionársky kapitál Devín banky tvorí zo 77,7 % kapitál slovenský, 12,6 % ruský a necelých 10 percent je v rukách japonskej spoločnosti Goya Japan Co, Ltd.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS