ČLÁNOK
MF a Devín banka ešte rokujú o dodatku k mandátnej zmluve
29. januára 2001

Ministerstvo financií SR zatiaľ nepredložilo do vlády návrh na predĺženie mandátnej zmluvy na deblokácie z Ruskej federácie pre Devín banku, pretože ministerstvo s bankou ešte rokuje o obsahu dodatku k zmluve. Ministerka Brigita Schmögnerová označila obsah dodatku za technickú záležitosť. „Je v našom záujme, aby sme návrh do vlády predložili čo najskôr,“ zdôraznila. Odmietla však špecifikovať lehotu, dokedy by sa tak malo stať, pretože predloženie návrhu je viazané práve na doriešenie sporných bodov v dodatku zmluvy. Zároveň odmietla názory, že vyčkáva s predložením návrhu do vlády z politických dôvodov.

Devín banka tak v súčasnosti nemá mandát vlády na realizáciu deblokácií, keďže mandátna zmluva mala platnosť do konca minulého roku. Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Oľga Viestová, Devín banka v súčasnosti už nepodniká žiadne kroky, pretože deblokačné zmluvy na objem 48 mil. USD sú už pripravené na podpis a banka len čaká na predĺženie mandátnej zmluvy vládou. Ako dodala, je ešte potrebné vyriešiť reexport deblokovaných výrobkov, čo je však podľa nej len technická záležitosť. Prostriedky z deblokácií prídu na Slovensko podľa hovorkyne krátko po podpísaní mandátnej zmluvy.

Ministerka financií ďalej informovala, že štátu sa zatiaľ nepodarilo získať zodpovedajúci podiel na riadení Poštovej banky, kde po zvýšení základného imania o 2,4 mld. Sk v polovici minulého roka držia Slovenská konsolidačná a Slovenská pošta vyše polovice akcií. Stanovy ale hovoria o 67-percentnom kvóre na zmenu obsadenia vrcholných orgánov banky. B. Schmögnerová označila vyjednávanie so súkromnými akcionármi za zložité, doteraz ustúpili len v otázke zastúpenia štátu v dozornej rade. Do konca februára bude pripravené spoločné memorandum všetkých vlastníkov, v ktorom sa doriešia otázky zastúpenia orgánov spoločnosti a príprava postupu privatizácie Poštovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS